Arbejdsmiljøgruppens fleksible APV-løsninger

Virksomheden kan vælge selv at stå for hele APV-processen eller kun for dele af den, men virksomheden kan med fordel inddrage en professionel arbejdsmiljørådgiver til at hjælpe med at komme hele vejen rundt om virksomhedens arbejdsmiljøudfordringer. Derfor tilbyder Arbejdsmiljøgruppen fleksible APV-løsninger, der understøtter virksomheden på de områder, hvor der er behov for det.

Løsningerne følger APV’ens fem trin

 

En APV-proces skal gennemgå fem trin, hvilket Arbejdsmiljøgruppens løsninger også følger.

Standard APV-pakke

Vores standardpakke dækker processens to første trin: udpegning og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold samt beskrivelse og vurdering af de enkelte arbejdsmiljøproblemer:

  1. Vi hjælper jer med at udarbejde spørgeskemaet.
  2. Vi udsender spørgeskemaer til alle medarbejdere.
  3. Vi indhenter besvarelserne elektronisk og sørger for rykkerprocedurer mv.
  4. Vi udarbejder tabeller over svarene og kan lave særlige tabeller over de enkelte afdelinger eller medarbejdergrupper.
  5. Vi sammenskriver resultaterne i en kortfattet analyserapport.

For et mindre tillæg kan standardpakken suppleres med en vurdering af virksomhedens sygefravær.

Udvidet APV-pakke

Vores udvidede APV-pakke hjælper virksomheden med at bearbejde de resultater, der er samlet i analyserapporten:

  1. Vi udarbejder præsentationsmateriale og faciliterer medarbejderseminar.
  2. Vi hjælper i dialog med virksomhedens arbejdsmiljøorganisation med, hvordan de forskellige elementer skal prioriteres ud fra såvel belastningsgrad som virksomhedens strategiske arbejdsmiljøplaner.
  3. Vi hjælper med at igangsætte handleplanen og støtte de enkelte arbejdsmiljøudvalg i at implementere indsatserne på arbejdspladsen.
  4. Vi hjælper arbejdsmiljøorganisationen med at opstille retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.