Sundhedsfremme på arbejdspladsen

Sundhed er mere end at være rask eller ikke at være syg – sundhed er fysisk og psykisk velbefindende. Sundhed handler også om følelsen af livsmod og livsglæde; at kunne mestre livets mange forskellige situationer. Samtidig er sundhed et vidt begreb, der opfattes forskelligt fra person til person. Derfor skal arbejdspladsen overveje de etiske aspekter ved, at den blander sig i medarbejdernes sundhed og livsstil, fx om sundhedsinitiativerne skal være frivillige, eller det skal være obligatorisk at deltage i de sundhedsfremmende indsatser. En anden overvejelse, som arbejdspladsen skal gøre sig, er, om der skal være kollektive indsatser, fx fælles fitness, eller om fitnesslokalet skal stilles til rådighed, så den enkelte kan tage imod tilbudet, hvis personen ønsker det.

Ikke alle har samme sundhedssituation, og et fokus på at optimere medarbejdernes sundhed kan være med til at skabe ulighed på arbejdspladsen. En faldgrube kan være, at sundhed bliver en del af at være en god medarbejder eller kollega, hvor den enkelte har ansvaret for at holde kroppen sund for fx at nedbringe antallet af sygedage eller for at kunne udføre arbejdsopgaverne mere effektivt.

Sundhedsfremme på arbejdspladsen kan samtidig også være en stor gevinst for den enkelte medarbejder og arbejdspladsens sociale kapital, hvis initiativerne indføres i et samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne.