Alt om APV

Her kan du læse om, hvem der skal lave en APV, og hvor ofte I skal lave den.

Tilbud på APV

Hvad er en arbejdspladsvurdering (APV)

Alle arbejdspladser skal lave APV. En arbejdspladsvurdering (APV) er en gennemgang af jeres arbejdsplads, der skal kortlægge arbejdsmiljøproblemer. Som en del af APV’en skal I ud fra de arbejdsmiljøproblemer, som I har identificeret, foretage en prioritering og herefter udarbejde en handlingsplan for, hvordan I vil løse hvert enkelt arbejdsmiljøproblem.

Formålet med APV´en er at identificere arbejdsmiljøproblemer fra defekte kontorstole, belysningsproblemer og manglende hjælpemidler til arbejdsmiljøproblemer der kræver større investeringer for eksempel ventilationsanlæg eller kemikalieopbevaring, hvor der er brug for rådgivning fra eksperter. Arbejdsgiver har pligt til at sørge for at APV-processen bliver gennemført, derfor er det også vigtigt at arbejdsmiløorganisationens medlemmer giver arbejdsgiver og et eventuelt arbejdsmiljøudvalg besked, hvis der er arbejdsmiljøproblemer, som kræver ledelsens involvering. Arbejdsmiljøudvalget og arbejdsgiver kan vælge at uddelegere nogle af opgaverne som er relateret til løsningen af arbejdsmiljøproblemerne i APV´en. 

APV’en er lovpligtig og skal udarbejdes af alle arbejdspladser, der har ansatte.

APV´en skal udarbejdes skriftligt og kan opbevares både i papir- og elektronisk format. Den skal blot være tilgængelig for alle medarbejdere og ledelse, så alle kan se om, der bliver fuldt op på de arbejdsmiljøproblemer, der er blevet kortlagt ved APV undersøgelsen. De ansatte og arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages i hele processen, og APV’en skal derfor underskrives af både arbejdsmiljørepræsentanten, arbejdslederen og arbejdsmiljøudvalget. Hvis virksomheden har et arbejdsmiljøudvalg skal den sendes til godkendelse.

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg kan de bede om at se APV´en, for at kontrollere at den lever op til kravene. det vil sige at APV´en er: 

 • tilgængelig for alle på arbejdspladsen.
 • APV´en skal fornyes minimum hvert 3. år, men ofte konstateres arbejdsmiljøproblemerne løbende og tilføjes til APV´en ligesom arbejdsmiljøproblemerne løses løbende.
 • godkendt af arbejdsmiljøorganisationen
 • består af de 5 analysedele som Arbejdstilsynet beskriver som en del af APV-processen.

Læs mere om forskellige APV-metoder

Sådan gennemfører du en APV

APV kan gennemføres på mange måder. I kan kortlægge arbejdsmiljøet ved at bruge Arbejdstilsynets tjeklister (spørgeskema metoden) eller I kan anvende materialer fra branchefællesskaberne. Det er spørgeskemaer der direkte kan bruges som de er. I kan også vælge at fjerne eller tilføje spørgsmål. Andre metoder kan være fællesmøder, rundbordssamtaler, trivselsundersøgelser (husk dog at medtage det fysiske arbejdsmiljø). Det er alt sammen metoder, der kan bruges til at finde frem til de udfordringer og problemer der er med arbejdsmiljøet. Kortlægningen skal afdække, om virksomheden har arbejdsmiljøproblemer, og i så fald skal disse skrives ned. Hvis der ikke er nogen problemer overhovedet skal det fremgå af APV´en.

Alle dele af virksomheden skal med i APV´en fx også det arbejde der udføres på fremmede arbejdssteder uden for virksomhedens hjemmeadresse. Kortlægningen skal omfatte både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og kan beskrive alt fra problemer med støj, for lidt lys, nedstyrtningsfare til problemer med stor arbejdsmængde, høje følelsesmæssige krav og risiko for at blive udsat for voldelige hændelser.
Den næste fase i arbejdet med APV’en er at udarbejde en handlingsplan for, hvordan virksomheden får løst de arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses med det samme. Handlingsplanen skal indeholde en kort beskrivelse af problemerne og af de løsninger der er valgt.

Er der arbejdsmiljøproblemer, der indebærer en alvorlig risiko for medarbejdernes sikkerhed eller sundhed, skal virksomheden handle på problemet med det samme.
Handlingsplanen skal indeholde en prioritering af de konstaterede problemer, i hvilken rækkefølge de skal løses, hvornår det skal ske, og hvem der er ansvarlig for, at det sker. Det kan også blive nødvendigt at prioritere mellem forskellige forslag til løsning af de enkelte problemer.

   

  Vigtigt med opfølgning på APV

  Når I skal gennemføre jeres APV er det vigtigt at følge op på jeres handlingsplaner. APV´en skal føres ud i livet og blive omsat i handlinger. Arbejdsmiljøgruppen kan tilbyde at følge op på jeres handlingsplan og hjælpe jer med at evaluere indsatsen.

  Arbejdsmiljøgruppen tilbyder forskellige muligheder for opfølgning:

  • Deltagelse på Arbejdsmiljøudvalgsmøde. Arbejdsmiljøgruppen hjælper jer med udarbejdelse af handlingsplaner deltager gerne på efterfølgende møder.
  • Afholdelse af Workshop/supplerende arbejdsmiljøuddannelse Hvor vi arbejder med temaer fra jeres APV fx omkring det psykiske arbejdsmiljø. Vi kan tage emner som kommunikation, stress og trivsel op.

   

  Skal du på arbejdsmiljøkursus?

  Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

  3-dagskursus

  Tilstedeværelseskursus hvor du møder deltagere fra andre virksomheder. Kurser i hele landet.

  Læs mere

  Online Arbejdsmiljøuddannelse 

  (22 timer)

  Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan også tages online.

  Læs mere

  OSH Course

  (22 hours)

  Take the mandatory health and safety course in English

  View Details