Hvad er en APV?

En arbejdspladsvurdering (APV) er en gennemgang af jeres arbejdsplads, der skal kortlægge arbejdsmiljøproblemer. Som en del af APV’en skal I ud fra de arbejdsmiljøproblemer, som I har identificeret, foretage en prioritering og herefter udarbejde en handlingsplan for, hvordan I vil løse hvert enkelt arbejdsmiljøproblem.

APV’en er lovpligtig og skal udarbejdes af alle arbejdspladser, der har ansatte. Desuden skal APV’en udarbejdes skriftligt og være tilgængelig for alle medarbejdere.

 

 

 

 

Hvad er en APV?