Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Hvem kan vælges til arbejdsmiljørepræsentant?

Du kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant, hvis du arbejder over 10 timer ugentligt,
og hvis du ikke er leder eller elev. Der er ikke i arbejdsmiljøloven krav om, hvor lang tid du
skal have være ansat på virksomheden, men et godt pejlemærke er de retningslinjer, der gælder for valg af
tillidsrepræsentant.

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) vælges af de ansatte. Ledelsen må ikke deltage i valget.
AMR Vælges for to år og kan hverken væltes eller frasige sig hvervet. Alle ansatte skal være dækket af en arbejdsmiljørepræsentant.

Er der kun en arbejdsmiljørepræsentant på en virksomhed er AMR repræsentant for alle.
Ved valget skal samtlige medarbejdere have mulighed for at deltage.

Er arbejdsmiljørepræsentanten beskyttet mod afskedigelse?

Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse på samme måde som tillidsmanden inden for samme faglige område. Hvilke konsekvenser har det for arbejdsmiljørepræsentanter på virksomheder uden overenskomst? Københavns Byret har i en dom, slået fast, at der ikke er en almindelig regel om, at arbejdsmiljørepræsentanter er særligt beskyttet mod afskedigelse.
Beskyttelsen er afhængig af, at der inden for samme eller tilsvarende faglige område findes regler om tillidsmandsbeskyttelse.

Dine opgaver som arbejdsmiljørepræsentant

Som arbejdsmiljørepræsentant kan du have forskellige strategiske opgaver
fx at deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Du har også en vigtig opgave
i at rådgive din arbejdsgiver om arbejdsmiljø.

På det praktiske plan skal du og din kolleger i arbejdsmiljøorganisationen informere om arbejdsmiljøorganisationen: hvor stor den er, hvilke medlemmer den har etc.

Du har samtidig en vigtig opgave med at sørge for at ulykker og nærved-ulykker på din virksomhed undersøges.

For at forhindre ulykker er det vigtigt at nye ansatte får instruktion og oplæring.
Du kan bidrage ved at nedskrive retningslinjer for denne instruktion.

Som arbejdsmiljørepræsentant har du en vigtig rolle som hjælper for dine kolleger og din arbejdsgiver i løsningen af arbejdsmiljørproblemer.

En af dine hovedopgaver er at bidrage med ideer og forslag til virksomhedens APV, og at tjekke op på at APV´en bliver brugt og ikke bare står og samler støv.

Det er også en god idé at gå rundt på virksomheden og observere arbejdsmiljøet.
Tag en snak med dine kolleger og lyt til deres behov. Så kan du give vigtige informationer videre til arbejdsmiljøgruppen eller arbejdsmiljøudvalget eller for den sags skyld til samarbejdsudvalget.
Udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) er også en vigtig opgave ikke mindst på virksomheder, der arbejder med farlige kemikalier.