Suppleringskurser for arbejdsmilj√łrepr√¶sentanter og ledere

Regler for den supplerende arbejdsmilj√łuddannelse

Den supplerende arbejdsmilj√łuddannelse har til form√•l at holde arbejdsmilj√łrepr√¶sentanter og arbejdsledere i AMO opdateret om viden inden for arbejdsmilj√ł og styrke deres kompetencer, efter de har v√¶ret p√• arbejdsmilj√łuddannelsen.

Tilbud om supplerende arbejdsmilj√łuddannelse en gang om √•ret

Hvert √•r skal din virksomhed s√łrge for, at der laves en kompetenceudviklingsplan for supplerende uddannelse for arbejdsmilj√łrepr√¶sentanter og arbejdsledere i arbejdsmilj√łorganisationen (AMO). . I kan v√¶lge at lave en samlet plan for alle medlemmerne af AMO eller en for hvert medlem. M√•let er at styrke kompetencerne i AMO og s√¶tte fokus p√• at udvikle de kompetencer, der er s√¶rligt brug for p√• den enkelte virksomhed.

Virksomhedernes arbejdsmilj√łbehov og udfordringer et tit forskellige i forskellige dele af virksomheden. Behovene for uddannelse varierer tilsvarende: arbejder du p√• kontor eller lager kan du og dine kolleger have brug for meget forskellige kompetencer.

Derfor understreger Arbejdstilsynet, at det er vigtigt, “at have en bred involvering af AMO, der sikrer, at dr√łftelsen og kompetenceplanen afspejler de konkrete behov, der er p√• den enkelte arbejdsplads i virksomheden”

Arbejdstilsynet g√łr opm√¶rksom p√• at at – Arbejdsmilj√łorganisationen skal have mulighed for at bidrage til kompetenceudviklingsplanen bl.a. i forbindelse med den √•rlige arbejdsmilj√łdr√łftelse i AMO, n√•r arbejdsgiver, arbejdsledere og arbejdsmilj√łrepr√¶sentanter er samlet. Det kan derfor v√¶re en god id√© at udarbejde eller fastl√¶gge indholdet i planen i forbindelse den √•rlige arbejdsmilj√łdr√łftelse.

Valg af suppleringskurser skal dr√łftes i AMO

Valget af suppleringskurser skal dr√łftes mellem AMO og arbejdsgiveren, s√• den videre uddannelse er relevant for arbejdspladsen. Arbejdsgiveren tager den endelige beslutning om valg af kursus, hvis der ikke er enighed i forbindelse med valg af suppleringskurset inden for reglerne for arbejdsmilj√łuddannelsen. Det er et krav, at arbejdsgiver, arbejdsmilj√łrepr√¶sentanter og arbejdsledere udarbejder en kompetenceplan for medlemmerne af AMO.

Krav om dokumentation siden 2016

Siden 1.januar 2016 har det v√¶ret et krav fra Arbejdstilsynet, at arbejdsgiveren skal dokumentere, at tilbuddet om supplerende arbejdsmilj√łuddannelse er givet. Det er samtidig et krav, at arbejdsmilj√łgruppen eller -grupperne er blevet inddraget i planl√¶gningen. Der er kun krav, om at arbejdsgiveren giver medlemmerne tilbudet – det er ikke et krav at tilbuddet modtages. Det afh√¶nger af behovene hos den enkelte arbejdsmilj√łrepr√¶sentant /leder.

Kompetenceplanen og tilbud om supplerende uddannelse skal som nævnt kunne dokumenteres overfor Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet i stigende omfang s√¶tte fokus p√• h√•ndh√¶velsen af reglerne og give p√•bud, n√•r de ikke f√łlges.

Samlet uddannelse eller individuel uddannelse?

Virksomheden kan v√¶lge at lave samlet plan for alle medlemmerne af AMO eller √©n for hvert medlem. Planen skal underst√łtte arbejdsmilj√łarbejdet og styrke arbejdsmilj√łgruppens muligheder for at l√łse arbejdsmilj√łproblemer.

Det kan i nogle tilf√¶lde v√¶re fornuftigt at tilpasse planen, s√• alle medlemmer af en AMO ikke deltager i samme uddannelse. P√• social- og sundhedsomr√•det kan det fx v√¶re relevant for et AMO-medlem at f√• et kursus i i den vanskelige samtale eller konflikth√•ndtering mens et andet AMO-medlem m√•ske kan have behov for supplerende uddannelse indenfor brandbek√¶mpelse eller f√łrstehj√¶lp. Andre gange kan det v√¶re en fordel, at alle f√•r samme uddannelse, s√• man har et f√¶lles udgangspunkt, hvis man er i gang med en st√łrre indsats fx. for at skabe bedre trivsel. Her kan man med fordel deltage i et kursus, der er retter sig specielt ift. virksomhedens behov,

Den √•rlige arbejdsmilj√łdr√łftelse:

Kompetenceudviklingsplanen indg√•r i den √•rlige dr√łftelse, som alle virksomheder skal afholde. Her kan I komme med jeres forslag til kurser.¬† Det skal fremg√• af en kompetenceplan, hvilken supplerende uddannelse, I er blevet enige om i arbejdsmilj√łorganisationen.

Hvilke kompetencer har I brug for hos jer?

Den √•rlige arbejdsmilj√łdr√łftelse skal kunne besvare flg. sp√łrgsm√•l:

Har medlemmerne af jeres arbejdsmilj√łorganisation de kompetencer, der skal til, for at l√łfte virksomhedens arbejdsmilj√łopgaver?
P√• hvilke omr√•der er vi st√¶rke? Hvor har vi brug for at s√¶tte ind i det kommende √•r for at forbedre arbejdsmilj√łet?
Hvad siger vores arbejdsmilj√łrepr√¶sentant og vores arbejdsleder: har de de redskaber og kvalifikationer de har brug for, for at l√łse deres opgaver?
NB: Arbejdsmilj√łgruppens supplerende arbejdsmilj√łkurser lever fuldt op til kravene om supplerende uddannelse for arbejdsmilj√łorganisationen.

Citat: Inden et √•r efter gennemf√łrelsen af arbejdsmilj√łuddannelsen skal AMO-repr√¶sentanten have tilbudt en supplerende arbejdsmilj√łuddannelse af to dages varighed. I hvert af de efterf√łlgende √•r skal AMO-repr√¶sentanten have tilbudt halvanden dags kursus om √•ret.

Faktaboks:

Unders√łgelse fra FTF:

“Kun halvdelen af arbejdsmilj√łrepr√¶sentanterne f√•r det tilbud om efteruddannelse. Og det g√¶lder b√•de i stat, regioner, kommuner og den private sektor. Kun f√• arbejdspladser har udarbejdet den lovpligtige kompetenceudviklingsplan, som var et andet centralt element i reformen, og samtidig svarer halvdelen af arbejdsmilj√łrepr√¶sentanterne, at de oplever barrierer for arbejdsmilj√łarbejdet.”

 

Bekendtg√łrelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed
Bekendtg√łrelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdmilj√łuddannelser.

Læs også Arbejdstilsynets vejledninger om:

(1) Samarbejde om arbejdsmilj√ł i virksomheder med 10-34 ansatte
(2) Samarbejde om arbejdsmilj√ł i virksomheder med mindst 35 ansatte
(3)¬†Samarbejde om arbejdsmilj√ł p√• midlertidige eller skiftende arbejdssteder p√• bygge- og anl√¶gsomr√•det
(4) Samarbejde om arbejdsmilj√ł p√• midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anl√¶gs-arbejde.

L√¶s ogs√• branchef√¶llesskaberne for arbejdsmilj√łs vejledninger mv.:

Branchef√¶llesskaberne for arbejdsmilj√łs vejledninger kan findes p√•¬†www.bar-web.dk.

Arbejdsmilj√łgruppens suppleringskurser tager bl.a. udgangspunkt erfaringer og evalueringer fra supplerende arbejdsmilj√łuddannelser
Evalueringerne viser, at det is√¶r er metoder og¬†v√¶rkt√łjer til brug i det daglige arbejde¬† kursisterne efterlyser.

Herudover er der taget udgangspunkt i evalueringen af de AMO-regler der trådte i kraft den 1. oktober
2010. Evalueringen er gennemf√łrt i perioden december 2012 ‚Äď december 2013. Den samlede evaluering
skulle kortlægge, hvorvidt de nye regler er implementeret og med hvilken effekt.

Der er udgivet fem arbejdsrapporter,To af de fem arbejdsrapporter, C1 og D, sætter fokus på den supplerende uddannelse og konkluderer:
Unders√łgelse C1:
Ôā∑ Analyserne peger p√• at AMO medlemmerne generelt er tilfredse med de supplerende uddannelser,
og underviserne er fagligt og pædagogisk kompetente
Ôā∑ Der er forhold uden for arbejdspladsen og det enkelte medlem, som har betydning for deltagelse:
nemlig udbuddet af uddannelser.

  • ¬†85 % af AMO-medlemmerne er meget enige/enige i, at m√•let med den seneste supplerende uddannelse var at styrke det daglige, lokale arbejdsmilj√ł, og over halvdelen (60 %) er meget enige/enige i, at m√•let var at styrke det strategiske arbejdsmilj√łarbejde

Det er især AMO-medlemmer, der har deltaget i intern uddannelse, som vurderer, at uddannelsen forberedte dem på at omsætte det lærte til praksis.

  • 13 % har angivet, at de ikke kunne finde en relevant uddannelse, mens andre anf√łrer, at de ikke har modtaget undervisning, fordi tidspunktet for uddannelsens afholdelse ikke passede dem, eller at kurserne var overbooket. Tidspres i arbejdet angives ogs√• som √•rsag til manglende deltagelse (21 %)

Arbejdsmilj√łgruppens suppleringskurser tager udgangspunkt i denne unders√łgelse. Vi s√¶tter fokus p√• at styrke det daglige og det strategiske arbejdsmilj√łarbejde. Desuden l√¶gger vi v√¶gt p√• at inddrage erfaringer fra kursisternes arbejdsplads.

Arbejdsmilj√łkursus

Tidligere kursist

"Et godt kursus som tager udgangspunkt i den daglige arbejdsgang og som man kan relatere til i hverdagen."

star-full star-full star-full star-full star-full 5 / 5