for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere

Suppleringskurser

Kurser med fremmøde

Firmakurser

Kontakt os og få et tilbud

Psykisk arbejdsmiljøkurser

Psykisk arbejdsmiljølov

Hjemme- arbejdspladsen

AMO Brush Up

Whistleblower-ordningen, mobning og seksuel chikane

Kemisk APV

Kontor og ergonomi

Varmt arbejde og elementær brandbekæmpelse

Ny arbejdsmiljølov

Psykisk beredskabsplan

Kunstig intelligens

AMO – facilitering af konstruktive forandringsprocesser

Ulykkesforebyggelse

Førstehjælp

Firmakurser

Suppleringskurser kræver prioritering

Mangel på relevante kurser bliver angivet som en årsag til ikke at tage suppleringskurser for 13 %, mens andre angiver at tidspunktet, hvor kurserne afholdelse ikke passede dem, eller at kurserne var overbooket. Tidspres i arbejdet angives også som årsag til manglende deltagelse (21 %) Arbejdsmiljøgruppens suppleringskurser tager udgangspunkt i denne undersøgelse. Vi sætter fokus på at styrke det daglige og det strategiske arbejdsmiljøarbejde. Desuden lægger vi vægt på at inddrage erfaringer fra kursisternes arbejdsplads.

Har du en kompetenceudviklingsplan?

Translate »