Suppleringskurser til arbejdsmiljøuddannelsen

Psykisk arbejdsmiljø og kommunikation

2750,-/eks. moms
 • Temadagen giver dig et grundlæggende kendskab til psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Få inspiration til, hvordan jeres psykiske arbejdsmiljø kan forbedres og gevinsterne herved.
Læs mere

ERFA-kursus

2750,-/eks. moms
 • Få genopfrisket din viden om arbejdsmiljø og AMO. Kurset henvender særligt til AMO-medlemmer, der har været på kursus for mere end 1 år siden.
Læs mere

Kontorindretning og ergonomi

2750,-/eks. moms
 • Få inspiration til, hvordan du kan tilpasse kontorarbejdspladsen til dine og dine kollegers behov. På kurset får du ideer til indretning af kontorarbejdspladsen og kendskab til de regler, der gælder for arbejdsrum og indretning af kontor. Vi giver dig samtidig vejledning i, hvordan du kan optimere forholdene.
Læs mere

Førstehjælp og brandbekæmpelse

2750,-/eks. moms
  • Arbejdsmiljøgruppen udbyder kurser i førstehjælp og elementær brand for virksomheder og enkeltpersoner. Vores certificerede underviser, John Petersen fra Simpel Førstehjælp, er tidligere falckredder og har mange års erfaring med undervisning i disse emner.
  • Kurset henvender sig bl.a. til arbejdsmiljørepræsentanter, vagtfolk og andre med sikkerhedsopgaver samt til uddannelsessøgende der ønsker optagelse på skoler for SOSU-assistenter, fysioeterapeuter, sygeplejere mv.
 •  
Læs mere

Den svære samtale

Lær at håndtere den svære samtale med motivational interviewing
2750,-/eks. moms
 • Få redskaber og teknikker til at opleve større tanke- og følelsesmæssigt overskud og frihed i dit arbejdsliv. Din hjerne kan trænes til at give slip tankestrømme, lidt på samme måde som din krop kan trænes til en speciel sportsgren, eller for at blive stærkere. Studier i mindfulness har vist, at metoden skaber mulighed for at finde ro i perioder med forhøjet stress-niveau.
 •  
Læs mere

Traumer og kriseberedskab

2750,-/eks. moms
 • Du får en indføring i, hvilke psykisk belastninger der indtræder i en krisesituation, ligesom du bliver klædt på til hvordan, man trin for trin varetager en krisesituation. Derudover arbejder vi med beredskabsplaner, som skal forebygge traumatiske konsekvenser af ulykker, overfald, tyveri, trusler om vold, overgreb i tjenestefunktion eller mistænkelig post m.v.

Læs mere

Bliv trivselsambassadør

4500
 • På dette todages kursus får du viden om psykisk Arbejdsmiljø og den svære samtale. Ved hjælp af cases inddrager lærer du at spotte vanskelige situationer.  Du bliver introduceret til en evidensbaseret samtalemodel og MI metoden.
Læs mere

Lær at lave arbejdsmiljøkampagner

2750,-/eks. moms
 • Hvordan får du gjort opmærksom på AMO´s arbejde eller på et sikkerheds- og sundhedsspørgsmål på din arbejdsplads? En kampagne kan hjælpe jer  med at gøre jeres arbejdsmiljøarbejde synligt på arbejdspladsen. På dette kursus arbejder vi med, hvordan du laver en kampagne med alt fra udarbejdelse af materialer til valg af formidlingskanaler.

Læs mere

Mindfulness og stressforebyggelse

2750,-/eks. moms
 • Få redskaber og teknikker til at opleve større tanke- og følelsesmæssigt overskud og frihed i dit arbejdsliv. Din hjerne kan trænes til at give slip tankestrømme, lidt på samme måde som din krop kan trænes til en speciel sportsgren, eller for at blive stærkere. Studier i mindfulness har vist, at metoden skaber mulighed for at finde ro i perioder med forhøjet stress-niveau.
Læs mere