Sundsfremme på arbejdspladsen

Sundhed er et vidt begreb, der opfattes forskelligt fra person til person. Derfor skal arbejdspladsen overveje de etiske aspekter ved, at den blander sig i medarbejdernes sundhed og livsstil, fx om sundhedsinitiativerne skal være frivillige, eller det skal være obligatorisk at deltage i de sundhedsfremmende indsatser. En anden overvejelse, som arbejdspladsen skal gøre sig, er, om der skal være kollektive indsatser, fx fælles fitness, eller om fitnesslokalet skal stilles til rådighed, så den enkelte kan tage imod tilbuddet, hvis personen ønsker det.

Ikke alle har samme sundhedssituation, og et fokus på at optimere medarbejdernes sundhed kan være med til at skabe ulighed på arbejdspladsen. En faldgrube kan være, at sundhed bliver en del af at være en god medarbejder eller kollega, hvor den enkelte har ansvaret for at holde kroppen sund for fx at nedbringe antallet af sygedage eller for at kunne udføre arbejdsopgaverne mere effektivt.

Sundhedsfremme på arbejdspladsen kan samtidig også være en stor gevinst for den enkelte medarbejder og arbejdspladsens sociale kapital, hvis initiativerne indføres i et samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne

Tilmeld dig et suppleringskursus om sundhedsfremme

En sund livsstil og god mental trivsel hos medarbejderne skaber en bedre arbejdsplads. Med fokus på sundhedsfremme er du med til styrke arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Kurset giver ideer og metoder til at skabe en sund arbejdsplads og fokuserer på, hvordan vi kan få sundhed og trivsel til at gå hånd i hånd, så vi undgår pres og tvang for at skab fysisk sundhed.

Vi tilbyder også

Stresshåndtering –

hvordan tager vi imod tilbagevendte fra sygdom?

Dette suppleringskursus giver jer mulighed for at fremme AMO’s evne til at skabe en plan, både for den tilbagevendende kollega, samt de bekymrede kollegaer og ledere omkring den nu tilbagevendte efter stresssygemelding.

Undgå quiet quitting! Tiltræk- og fasthold de unge medarbejdere fra Generation Z

Hvordan tiltrækker vi den flygtige ungdom? Og hvordan gør vi vores arbejdsplads så attraktiv, at vi undgår ”quiet quitting” og i stedet formår at fastholde dem i lidt længere tid end statistikken i øjeblikket spår?

Bevar sammenhængskraften i virksomheden, når vi arbejder hjemme

Hvordan får I som virksomhed føling med den enkelte medarbejders trivsel, når I arbejder hjemmefra? Dette kursus kommer ind på problemstillinger og løsninger, ved hjemmearbejde.