Autoriseret udbyder

3-dagskursus

Arbejdsmiljø

uddannelsen

Firmakursus for større grupper

Kontakt os og få et tilbud

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse

Uddannelsen kaldes også for § 9-uddannelsen, for netop denne paragraf i arbejdsmiljøloven beskriver, at arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse af tre dages varighed inden for tre måneder.

Vores kursusbyer

Vi udbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse over hele landet, bl.a. i Hillerød, Køge, Odense, Næstved, Århus, Kolding og København. Vores kurser bliver afholdt på forskellige konferencesteder.

Rammer

Kurset er berammet til 22 timer fordelt på 3 dage. Desuden skal der efter de 3 dage udarbejdes en praktisk opgave.  

Forplejningen på kurset består af morgenmad, frokost, kaffe/te ad libitum og eftermiddags kage.

F.A.Q.

Er det et krav at AMO-medlemmerne har en arbejdsmiljøuddannelse?

§ 9 Arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse af en varighed på 3 dage inden 3 måneder efter valget eller udpegningen af den pågældende. Arbejdsgiveren skal herefter tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen supplerende arbejdsmiljøuddannelse i det første år svarende til 2 dages varighed og i hvert af de efterfølgende år i funktionsperioden svarende til 1½ dags varighed. De første 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal kunne være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden. (Arbejdstilsynet)

Hvilke krav er der til AMO-medlemmernes videre uddannelse?

Arbejdsgiveren tilbyde arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdslederen i AMO en supplerende arbejdsmiljøuddannelse hvert år. Denne uddannelse er af to dages varighed det første år efter gennemførelsen af den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse og af halvanden dages varighed de efterfølgende år.

Hvad er forskellen på en arbejdsleder og en arbejdsmiljørepræsentant?

Arbejdslederen i arbejdsmiljøorganisationen udpeges af arbejdsgiveren (virksomhedens ledelse), mens arbejdsmiljørepræsentanten vælges af og blandt de ansatte i virksomheden. Ledelsen må ikke deltage i dette valg. Med andre ord er arbejdsmiljøorganisationen sammensat af parterne i virksomheden, dvs. ledelsen og de ansatte.Arbejdstilsynet udtrykker det på denne måde: “Arbejdsmiljørepræsentanter repræsenterer de ansatte, deres viden og erfaring og skal være i kontakt med dem.” Læs mere om arbejdsmiljørepræsentantens opgaver og valg af arbejdsmiljørepræsentant ved at følge nedenstående links.

 

Har du spørgsmål?