Poul Bang Nielsen

Poul Bang Nielsen

CEO

Poul har 25 års erfaring fra Arbejdstilsynet, og kan tilbyde kvalificeret rådgivning om arbejdsmiljølovgivningen. Han har dannet Arbejdsmiljøgruppen i 2010 og kernekompetencerne har fra starten været undervisning og rådgivning om arbejdsmiljølovgivningen og god praksis på arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljøgruppens mission er at møde virksomhederne, hvor de er, og lægger vægt på at fremstå som en troværdig, anerkendende og fagligt kvalificeret partner. Vores kunder er et meget bredt udsnit af offentlige og private virksomheder.

Arbejdsmiljøgruppens  er certificeret af Arbejdstilsynet og godkendt af Danmarks evalueringsinstitut til at udbyde den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere.

Kontakt: (+45) 26 33 36 65  

Åbent: Man-Fre: 09:00-15:00

Mail os her.

Tine Bang Ploug

Tine Bang Ploug

Arbejdsmiljøkonsulent og underviser

Tine er  autoriseret underviser på arbejdsmiljøuddannelsen, og hun underviser hovedsaglig på online arbejdsmiljøuddannelsen og firmakurser. Hun er særligt interesseret i at facilitere samarbejdsprocesser i AMO og mellem ledelse og medarbejdere. Tine er cand.mag. i sprogpsykologi og har en særlig interesse i, hvordan den enkelte arbejdsplads kan opbygge en god samarbejdskultur og sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Derudover har hun også erfaring med flersprogede arbejdspladser, og de særlige udfordringer som denne type arbejdspladser har.

Tine har udarbejdet en række APV-undersøgelser og rapporter, hvor hun især udarbejder design af spørgerskemaundersøgelser. Undervisningen af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere har givet hende en god indsigt i de arbejdsmiljøproblematikker som både små og store virksomheder oplever med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Kontakt: tbn@arbejdsmiljoegruppen.dk

 

Mikael Sylvestersen

Mikael Sylvestersen

Arbejdsmiljøkonsulent

Mikael er autoriseret underviser på arbejdsmiljøuddannelsen  og har haft tilknytning til Arbejdsmiljøgruppen siden 2010, som underviser og konsulent. Han er uddannet maskintekniker og har undervist på procesindustriens efteruddannelse (AMU). Han har bred erfaring med arbejdsmiljøet i mange brancher som fx bygge-anlæg, kontor, handel, transport, engros samt træ og metalindustri.

En humørfyldt underviser som øser af sin kompetencer som tidligere tilsynsførende i Arbejdstilsynet.

Tlf. 51903408. Mail:ms@arbejdsmiljoegruppen.dk

Lene Sheila Gjørup

Lene Sheila Gjørup

Underviser

Lene er Erhvervspsykologisk Konsulent og underviser på kurserne i psykisk arbejdsmiljø. Hun ejer konsulentvirksomheden CopenPsyk.dk, som Arbejdsmiljøgruppen samarbejder med om suppleringskurserne i psykisk arbejdsmiljø.

Lene er cand. pæd. i pædagogisk psykologi og arbejder med supervisions- og udviklingsforløb af ledere, teams og personalegrupper. Hun har udviklet konceptet HR-Ambulancen som er et forebyggende tilbud indenfor psykisk arbejdsmiljø, mental sundhed og trivsel.

Mads Autrup

Mads Autrup

Ekstern underviser

Mads Autrup er erhvervspsykologisk konsulent og underviser i meditation. Uddannet cand.mag.psych. og HD. Han har over 10 års erfaring som intern og ekstern konsulent. Herunder 3 år som konsulent i Green Andersen Erhvervspsykologi med ansvar for kurset Dynamisk Mindfulness.

Mads har haft en daglig meditationspraksis siden 2007, har forsket i mindfulness og organisationspsykologi og har undervist både organisationer og universiteter.  www.madsautrup.com

Lene Lebeck

Lene Lebeck

Arbejdsmiljøkonsulent og ekstern underviser

Lene er autoriseret underviser i arbejdsmiljøuddannelsen og certificeret projektleder.

Hun har en bred erfaring inden for både personaleledelse, projektledelse, optimering og undervisning.

Lene ejer virksomheden Projekthuset Lebeck som hjælper virksomheder med, at sikre medarbejdernes fysiske- og psykiske arbejdsmiljø står højt på dagsordenen. Sikkerhed og arbejdsmiljø handler i høj grad om den enkeltes adfærd og sammen med virksomhedens kultur, er de to faktorer altafgørende for succes og et godt arbejdsmiljø.

Lene har b.la. erfaring med APV- og trivselsundersøgelser, skabe overblik og give vejledning i AMO opgaver og ansvar, medarbejdersamtaler, konfliktsituationer, mentorperson for stressramte medarbejdere, kommunikation samt udarbejdelse af politikker og personalehåndbøger.

For yderligere info se www.phll.dk

Jon Ploug Jørgensen

Jon Ploug Jørgensen

Økonomiansvarlig

Kvalitetspolitik /-målsætning

Som virksomhed ønsker vi at være dem, brugerne kender som leverandør af ydelser, der hele tiden udvikles i takt med brugernes behov.

En fleksibel virksomhed som gerne kommer til brugeren, når brugeren er forhindret i at komme til os. Derudover er det et must for os, at tilbyde nogen rammer for vores kurser, der til fulde lever op til de forventninger man har til kursusfaciliteter, som bruger.

Kvalitetsdokumentation

Al vores kursusaktivitet evalueres af brugerne og registreres hos Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Kvalitetsregistering

Evalueringer af kurser bliver løbende fulgt op af underviserne, med henblik på om fokus på kurserne skal rettes andet sted hen.

Kvalitetsrapportering

En gang om året indrapporterer virksomheden evalueringerne til Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Det sikrer os yderligere, at skulle der være uoverensstemmelser mellem den tilsigtede kvalitet og den opnåede, vil det blive fanget her, således vi hurtigt kan få rettet forholdene.

Kontrol og intern efterprøvning

På vores sommermøde, gennemgås forslag til rettelser i arbejdsprocedurer. Det kan være lige fra hvordan et kursus gennemføres til hvordan en tilbagemelding på rådgivningsopgaver skal foregå.

Ledelsesansvar, efterprøvning og evaluering

Ledelsen har det overordnede ansvar i virksomheden, og er derfor den funktion som løbende holder sig orienteret i forløbet af de forskellige arbejdsprocesser. Ledelsen er ligeledes den funktion som igennem kontakt til vores brugere, holder sig orienteret om, hvordan brugeren har opfattet forløbet, hvad enten det drejer sig om kurser eller rådgivning

Myndighedsregler

Virksomheden er naturligvis bekendt med lovgivningen indenfor området, og følger følgende: https://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-virksomhedens-arbejdsmiljoarbejde/arbejdsmiljoeuddannelse-udbydere/arbejdmiljouddannelse-for-medlemmer,-d-,af-amo

https://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-virksomhedens-arbejdsmiljoarbejde/arbejdsmiljoeuddannelse-udbydere/godkendelse-af-kursusudbydere

https://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-virksomhedens-arbejdsmiljoarbejde/arbejdsmiljoeuddannelse-udbydere/krav-til-udbyder-om-kursusfaciliteter-materiale-mv

https://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-virksomhedens-arbejdsmiljoarbejde/arbejdsmiljoeuddannelse-udbydere/uddannelse-af-undervisere

https://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-virksomhedens-arbejdsmiljoarbejde/arbejdsmiljoeuddannelse-udbydere/koordinatorernes-arbejdsmiljoeuddannelse

https://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-virksomhedens-arbejdsmiljoarbejde/arbejdsmiljoeuddannelse-udbydere/arbejdsmiljoeuddannelsens-principper