Moduluddannelse (AMO-diplomuddannelse)

Om diplomuddannelsen

Arbejdsmiljøgruppen udbyder i samarbejde med rådgivningsvirksomheden 5A en diplomuddannelse i arbejdsmiljø.

Uddannelsen består af ni moduler. Modulerne kan tages hver for sig, og der er ikke noget krav om, at man vælger alle moduler.

Har du spørgsmål? Så brug kontaktformularen til højre eller ring til os på 26333665.

 

Formål

Formålet med diplomuddannelsen i arbejdsmiljø er at styrke kursisternes generelle kompetencer på arbejdsmiljøområdet eller indenfor et arbejdsmiljøemne, som er relevant for deres AMO. Hermed opnås kompetencer, som kursisten kan bruge i det daglige og lokale arbejdsmiljøarbejde samt i det strategiske arbejdsmiljøarbejde i kursistens virksomhed.

Der sættes fokus på at øge kursistens viden om emnet og at give kursisten kendskab til konkrete metoder og værktøjer.

 

Målgruppe

Målgruppen for moduluddannelsen er arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere.

 

Undervisningsmetode

Undervisningen baseres generelt på en metodik, der sætter kursisten i stand til at undersøge, vurdere og vælge løsninger indenfor de enkelte emner. Kursisterne vil blive aktiveret, da der løbende veksles mellem indlæg og opgaver.

Undervisningen retter sig mod kursisternes hverdag og de konkrete opgaver, som de står overfor. Kursisterne kommer så vidt muligt til at anvende og vurdere forskellige værktøjer eller dele af dem som en del af kurset.

Kursisterne vil blive bedt om at beskæftige sig med en konkret problemstilling fra deres egen virksomhed på kurset.

En eller flere problemstillinger udvælges til videre arbejde på kurset.

 

Åbne kurser og firmakurser

Kurserne afholdes som åbne kurser, men kan også afholdes lokalt hos en virksomhed som et internt AMO-kursus.

 

Kursusindhold – teori og praksis

Kurserne er opdelt i moduler af en dags varighed. Hver kursusdag er tidsmæssigt opdelt i to nogenlunde lige store dele. Den første del fokuserer på teori og vidensopbygning, mens den anden del fokuserer på afprøvning og vurdering (også kaldet øvelsesdelen).

 

Program

Indholdsmæssigt tilrettelægges kurserne, så der er formiddagsmoduler og eftermiddagsmoduler.

Der indledes således om formiddagen med en præsentation af arbejdsmiljøproblemer, hvordan de forebygges, og hvad arbejdsmiljøreglerne er.

Forebyggelsesmulighederne illustreres bl.a. ved kort at gennemgå forskellige arbejdsmiljøværktøjer og metoder, som vurderes relevante for dagens arbejdsmiljøemne.

Om eftermiddagen får kursisterne mulighed for at anvende og vurdere et udvalg af de arbejdsmiljøværktøjer og metoder, der blev præsenteret om formiddagen.

 

Kursuslængde

Kursusdagen starter kl. 8.30 og afsluttes kl. 15.30.

 

Undervisningstemaer

Undervisningstemaerne er arbejdsmiljøemner, der indgår i vejviseren for landbrug, skovbrug og gartneri. Herudover indeholder kurserne også tværgående temaer som APV, årlig drøftelse mv.

 

9 kursusmoduler

Modul 1: APV og årlig drøftelse  metoder og værktøjer

APV og arbejdsmiljødrøftelse indenfor forskellige brancher samt metoder og værktøjer hertil. Desuden eksempler på forskellige værktøjer, som du kan bruge i dit arbejdsmiljøarbejde, herunder i samspil med jeres APV og den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

 

Modul 2: Psykisk APV  fra kortlægning til handling

Psykisk APV.

 

Modul 3: Ulykkesforebyggelse

Ulykkesforebyggelse indenfor skovbrug – metoder og værktøjer.

 

Modul 4: Muskel- og skeletområdet

Godt ergonomisk arbejdsmiljø indenfor skovbrug – metoder og værktøjer.

 

Modul 5: Støj

Forebyggelse af skader fra støj indenfor skovbrug – metoder og værktøjer.

 

Modul 6: Helkropsvibrationer og hånd-/armvibrationer

Forebyggelse af skader fra vibrationer indenfor skovbrug – metoder og værktøjer.

 

Modul 7: Kemi, biologi, støv og hudbelastninger

Forebyggelse af kemi, biologi, støv og hudbelastninger indenfor skovbrug – metoder og værktøjer.

Læs mere.

 

Modul 8: Psykisk arbejdsmiljø – konflikthåndtering og mobning

Konflikthåndtering og mobning indenfor skovbrug – forebyggelse samt metoder og værktøjer.

 

Modul 9: At undersøge, vurdere og finde løsninger på et arbejdsmiljøproblem

Metoder og værktøjer til at undersøge, vurdere, finde og prioritere løsninger på et arbejdsmiljøproblem i din virksomhed.

Kontakt os her!