Mindfulness – tankemæssigt overskud og stressforebyggelse

Få redskaber og teknikker til at opleve større tanke- og følelsesmæssigt overskud og frihed i dit arbejdsliv.

Din hjerne kan trænes til at give slip tankestrømme, lidt på samme måde som din krop kan trænes til en speciel sportsgren, eller for at blive stærkere. Studier i mindfulness har vist, at metoden skaber mulighed for at finde ro i perioder med forhøjet stress-niveau. En central færdighed er at kunne ”give slip” på fornemmelsen af stress, i stedet for at være fanget i et mylder af følelser og tanker, som kan virke umulige at slippe af med igen. Et klassik eksempel er at have svært ved at falde i søvn fordi tankerne kredser om den kommende arbejdsdag. Evnen til at give slip på støj, tillader desuden en langt højere grad af fokus og koncentration.

Dette kursus præsenterer dig for konkrete metoder, som du kan bruge i din hverdag. Du får mulighed for at prøve teknikkerne af på egen krop, samt at dele erfaringer og stille spørgsmål til underviser og deltagere.

Formål
At du lærer grundlæggende mindfulness-teknikker, og kan anvende dem i din hverdag og på arbejdet, i en form som passer ind i dine andre gøremål.

Udbytte

  • Du trænes i bevidst og ikke-vurderende iagttagelse af egne følelser og tanker.
  • Du styrkes i evnen til at dirigere din opmærksomhed og fastholde fokus.
  • Du får konkrete metoder til at afhjælpe oplevelser af stress i tilspidsede perioder og situationer
  • Du får mulighed for intensiv personlig udvikling med fokus på dine egne processer – og ikke mindst organisationens dynamikker.


Temaer

  • Mindfulness – teknikker og principper
  • Stress og forebyggelse
  • Koncentration, nærvær og flow
  • Refleksion over arbejdskultur, organisatoriske dynamikker og egne vaner


Form
Undervisningen vil veksle mellem teori, mindfulness-øvelser og refleksion/diskussion. Som udgangspunkt er undervisningen tilrettelagt som fremmødehold, men kurset kan også tages online. Desuden arrangerer vi firmarettede workshop og oplæg, som er skræddersyet til jeres behov.

Antal deltagere
Minimum 4. Max 15

Kursusforløb
Kurset varer 1 dag fra kl.9-15. Kursusbevis udstedes efter kursets gennemførelse, hvis du har været til stede mindst 90% af tiden.

Kursussted
Symbion Konferencecenter
Fruebjergvej 3
2100 København Ø

I tilfælde af ændringer vedrørende kursussted, meddeles ændringerne senest 7 dage før kursusafholdelse.

Pris
2750 kr. inklusiv kursusmaterialer.

Indbetaling af uddannelsesgebyr skal ske senest den angivne dato på tilsendte faktura. Ved afmelding mere end en måned før kursusstart refunderes 100%, ved afmelding mere end to uger før refunderes 50%, ved afmelding mindre end to uger før refunderes 0%.

Tilmeldingsfrist
Ansøgere optages i den rækkefølge vi modtager tilmeldingerne.

 

Mads Autrup

Mads Autrup

Underviser

Mads Autrup er konsulent i erhvervspsykologi og meditation. Uddannet cand.mag.psych. og HD. Han har over 10 års erfaring som intern og ekstern konsulent. Herunder 3 år som konsulent i Green Andersen Erhvervspsykologi med ansvar for kurset Dynamisk Mindfulness.

Mads har haft en daglig meditationspraksis siden 2007, har forsket i mindfulness og organisationspsykologi og har undervist både organisationer og universiteter.  www.madsautrup.com

k

Tilmeld