Indretning af kontorarbejdspladsen

Få tjek på regler og ideer til indretning af kontorabejdspldsen

Formål:

Få inspiration til, hvordan du kan tilpasse kontorarbejdspladsen til dine og dine kollegers behov.

På kurset får du ideer til indretning af kontorarbejdspladsen og kendskab til de regler, der gælder for arbejdsrum og indretning af kontor. Vi giver dig samtidig vejledning i, hvordan du kan optimere forholdene.

Læringsmål:

  • Deltageren skal kende reglerne for indretning af kontorarbejdspladsen.
  • Deltageren skal kunne anvende sin viden om kontorindretning i praksis.

Temaer:

  • Variationsmulighederne i tidens kontorinventar
  • Skærmarbejde og ergonomi ved skrivebordet
  • Krav til belysning og ryddelighed ved kontorarbejdspladsen
  • Forebyggelse af fysiske gener hyppig brug af PC
  • Indretning af arbejdspladsen – generelle krav til arbejdsrum og særlige krav til kontorarbejdspladser
  • Storrumskontorer og mindre kontorer – hvordan skal de indrettes?
  • Arbejds- og siddestillinger

Vigtigheden af variation og pauser

Form:
Undervisningen vil veksle mellem faglige oplæg, praktiske opgaver og eksempler på øvelser du kan bruge i din hverdagen.

Antal deltagere:
Max 15

Kursusforløb:

Kurset varer 1 dag fra kl.9-15. Kursusbevis udstedes efter kursets gennemførelse, hvis du har været til stede mindst 90% af tiden.

Kursussted:

Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, København Ø. I tilfælde af ændringer vedrørende kursussted, meddeles ændringerne senest 7 dage før kursusafholdelse.

Pris:

2750 kr. (ex. moms) inklusiv kursusmaterialer. Indbetaling af uddannelsesgebyr skal ske senest den angivne dato på tilsendte faktura. Ved afmelding mere end en måned før kursusstart refunderes 100%, ved afmelding mere end to uger før refunderes 50%, ved afmelding mindre end to uger før refunderes 0%.

Tilmeldingsfrist:

Ansøgere optages i den rækkefølge vi modtager tilmeldingerne.

 

k

Tilmeld