Indretning af kontorarbejdspladsen

Få tjek på regler og ideer til indretning af kontorabejdspladsen

Formål

Få inspiration til, hvordan du kan tilpasse kontorarbejdspladsen til dine og dine kollegers behov.

På kurset får du ideer til indretning af kontorarbejdspladsen og kendskab til de regler, der gælder for arbejdsrum og indretning af kontor. Vi giver dig samtidig vejledning i, hvordan du kan optimere forholdene på kontoret.

 

Læringsmål 

  • Deltageren skal kende reglerne for indretning af kontorarbejdspladsen.
  • Deltageren skal kunne anvende sin viden om kontorindretning i praksis.

 

Temaer

  • Variationsmulighederne i tidens kontorinventar
  • Skærmarbejde og ergonomi ved skrivebordet
  • Krav til belysning og ryddelighed på kontorarbejdspladsen
  • Forebyggelse af fysiske gener ved hyppig brug af PC
  • Indretning af arbejdspladsen  generelle krav til arbejdsrum og særlige krav til kontorarbejdspladser
  • Storrumskontorer og mindre kontorer  hvordan skal de indrettes?
  • Arbejds- og siddestillinger
  • Vigtigheden af variation og pauser

 

Form

Undervisningen veksler mellem faglige oplæg, praktiske opgaver og eksempler på øvelser, du kan bruge i din hverdag.

 

Antal deltagere

Max. 15.

 

Kursusforløb

Kurset varer en dag kl. 9.00-15.00.

Kursusbevis udstedes efter kursets gennemførelse, hvis du har været til stede mindst 90 % af tiden.

 

Kursussted

Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, København Ø.

I tilfælde af ændringer vedrørende kursussted meddeles ændringerne senest 7 dage før kursusafholdelse.

 

Pris

2750 kr. (excl. moms), inklusiv kursusmaterialer.

Indbetaling af uddannelsesgebyr skal ske senest den angivne dato på tilsendte faktura. Ved afmelding mere end en måned før kursusstart refunderes 100 %, ved afmelding mere end to uger før refunderes 50 %, ved afmelding mindre end to uger før refunderes 0 %.

 

Tilmeldingsfrist

Ansøgere optages i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.

k

Tilmelding

Skriv til os