Når en virksomhed indfører et nyt kemikalie på arbejdspladsen, så skal arbejdsmiljøorganisationen sørger for at indhente et sikkerhedsdatablad fra produktleverandøren. Hidtil har man også skulle udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning (APB) på alle kemikalier, der blev opbevaret og anvendt af virksomheden. Men det er slut fra den 1. juli 2019, hvor kravet om en skriftlig APB ophører og erstattes af et krav om, at virksomhederne har fokus på farlig kemi, der skal risikovurderes i APV´en, en såkaldt kemisk APV, og oplæring og instruktion i brug af farlige og sundhedsskadelige kemikalier.

Læs ændringsbekendtgørelserne på Retsinformation:

Bekendtgørelse nr. 254 af 19. marts 2019 om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) (Ophævelse af kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger m.m.)

Bekendtgørelse nr. 255 af 19. marts 2019 om ændring af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer (Ophævelse af kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger m.m.)

Skal du på arbejdsmiljøkursus?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

3-dagskursus

Tilstedeværelseskursus hvor du møder deltagere fra andre virksomheder. Kurser i hele landet.

Læs mere

Online Arbejdsmiljøuddannelse 

(22 timer)

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan også tages online.

Læs mere

OSH Course

(22 hours)

Take the mandatory health and safety course in English

View Details

Arbejdsmiljøuddannelsen er for alle brancher

Translate »