Hvad er en APV?

En arbejdspladsvurdering (APV) er en gennemgang af jeres arbejdsplads, der skal kortlægge arbejdsmiljøproblemer. Som en del af APV´en skal i ud fra de arbejdsmiljøproblemer som I har identificeret skal jeres arbejdsmiljøorganisation (AMO) udarbejde en handlingsplan for, hvordan I vil løse hvert enkelt arbejdsmiljøproblem.

APV´en er lovpligtig og skal udarbejdes af alle arbejdspladser, der har ansatte. Desuden skal APV´en udarbejdes skriftligt samt være tilgængelig for alle medarbejdere.

Desuden finder du en oversigt over de mest almindelige arbejdsmiljøproblemer inden for forskellige brancher her.

 

 

 

Hvad er en APV?