Førstehjælp og brand

Forbereder studerende til optagelser på sundhedsuddannelser

Om kurset

Arbejdsmiljøgruppen udbyder kurser i førstehjælp og elementær brand for virksomheder og enkeltpersoner.

Vores certificerede underviser, John Petersen fra Simpel Førstehjælp, er tidligere falckredder og har mange års erfaring med undervisning i førstehjælp og brandbekæmpelse.

Vi lægger ud allerede i august med et 14-timers kombikursus i førstehjælp og brandbekæmpelse.

Kurset henvender sig bl.a. til arbejdsmiljørepræsentanter, vagtfolk og andre med sikkerhedsopgaver samt til uddannelsessøgende, der ønsker optagelse på skoler for SOSU-assistenter, fysioterapeuter, sygeplejere mv.

 

14-timers kombikursus – førstehjælp brandbekæmpelse

Kombikurset i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse indeholder:

 • Fire timers genoplivning med hjertestarter
 • Førstehjælp ved ulykker
 • Førstehjælp ved akutte, livstruende sygdomme
 • Førstehjælp ved blødninger
 • Førstehjælp ved skader på bevægeapparat, fx skader på ryg eller nakke
 • Teoretisk gennemgang af brandens forløb
 • Slukningsmetoder og slukningsmidler
 • Forebyggelse af brand samt flugtveje og samlingspunkt
 • Praktisk slukning med brandtæppe og kulsyreslukker

 

Kurset henvender sig bl.a. til vagtfolk, arbejdsmiljørepræsentanter, førstehjælpsvagter i virksomheder og til uddannelsessøgende på de mange uddannelser, hvor førstehjælp er et krav.

Ønsker du optagelse på SOSU-uddannelsen, er det et krav, at du har et grundkursus i førstehjælp.

Kurset er godkendt ud fra retningslinjerne fra Dansk Førstehjælps Råd, der også udsteder kursusbeviset elektronisk.

 

Tid

Kl. 8.00-17.00 begge dage.

Sted

Hotel Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre.

 

Pris

2750 kr. excl. moms. Inklusiv fuld forplejning.

 

Tilmelding

Efter aftale. Skriv på info@arbejdsmiljoegruppen.dk eller ring på tlf. 26 33 36 65.

 

4-timers genoplivning med hjertestarter

Kurset i genoplivning med hjertestarter indeholder:

 • Førstehjælp til bevidstløse med eller uden vejrtrækning
 • Undersøgelse af tilskadekommen ved hjælp af ABC-metoden
 • Træning i hjertelungeredning (HLR)
 • Øvlser på voksen-, junior- og babydukker
 • Træning i brug af hjertestarter sammen med HLR

 

Pris

925 kr. excl. moms. Inklusiv fuld morgenmad.

 

Sted

Hotel Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre.

 

Tilmelding

Efter aftale. Skriv info@arbejdsmiljoegruppen.dk eller ring på tlf. 26 33 36 65.

 

7-timers medborgerførstehjælpskursus

Medborgerførstehjælpskurset indeholder:

 • Fire timers genoplivning med hjertestarter
 • Førstehjælp ved ulykker
 • Førstehjælp ved akutte, livstruende sygdomme

 

Pris

1725 kr. excl. moms. Inklusiv morgenmad.

 

Sted

Hotel Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre.

 

Tilmelding

Efter aftale. Skriv info@arbejdsmiljoegruppen.dk eller ring på tlf. 26 33 36 65.

 

7 timers førstehjælp til personer med ansvar for børn

Kurset i førstehjælp til personer med ansvar for børn indeholder:

 • Fire timers genoplivning med hjertestarter
 • Førstehjælp ved ulykker
 • Førstehjælp specielt til børn (kramper og lignende)

 

Pris

1725 kr. excl. moms. Inklusiv fuld forplejning.

 

Sted

Hotel Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre.

 

Tilmelding

Efter aftale. Skriv info@arbejdsmiljoegruppen.dk eller ring på tlf. 26 33 36 65.

 

7 timers førstehjælp tilrettet virksomheder

Kurset i førstehjælp tilrettet virksomheder indeholder:

 • Fire timers genoplivning med hjertestarter
 • Førstehjælp ved ulykker
 • Tilrettet undervisning specielt for virksomheden, fx slagteri, kemikalier, transport, lager, kontor osv.

 

Pris

1725 kr. excl. moms. Inklusiv fuld forplejning.

 

Sted

Hotel Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre.

 

Tilmelding

Efter aftale. Skriv info@arbejdsmiljoegruppen.dk eller ring på tlf. 26 33 36 65.

12 timers førstehjælp til personer med særligt ansvar  

Kurset i førstehjælp til personer med særligt ansvar indeholder:

 • Fire timers genoplivning med hjertestarter
 • Førstehjælp ved ulykker
 • Førstehjælp ved akutte, livstruende sygdomme
 • Førstehjælp ved blødninger
 • Førstehjælp ved skader på bevægeapparat, fx skader på ryg eller nakke

Dette kursus er velegnet til vagtfolk, miljørepræsentanter og førstehjælpsvagter i virksomheder.

 

Pris

2750 kr. excl. moms. Inklusiv forplejning.

 

Sted

Hotel Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre.

 

Tilmelding

Efter aftale. Skriv info@arbejdsmiljoegruppen.dk eller ring på tlf. 26 33 36 65.

 

3 timers elementær brandbekæmpelse

Kurset i elementær brandbekæmpelse indeholder:

 • Teoretisk gennemgang af brandens forløb
 • Slukningsmetoder og slukningsmidler
 • Forebyggelse af brand samt flugtveje og samlingspunkt
 • Praktisk slukning med brandtæppe og kulsyreslukker

 

Pris

925 kr. excl. moms. Inklusiv morgenmad.

 

Sted

Hotel Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre.

 

Tilmelding

Efter aftale. Skriv info@arbejdsmiljoegruppen.dk eller ring på tlf. 26 33 36 65.

 

7-timers grundkursus i førstehjælp

Grundkurset i førstehjælp indeholder:

 • Fire timers genoplivning med hjertestarter
 • Førstehjælp ved ulykker
 • Førstehjælp ved akutte, livstruende sygdomme

 

Tilmelding

Efter aftale. Skriv info@arbejdsmiljoegruppen.dk eller ring på tlf. 26 33 36 65

 

Pris

1725 kr. excl. moms. Inklusiv fuld forplejning.

 

Sted

Hotel Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre.

 

Tilmelding

Efter aftale. Skriv info@arbejdsmiljoegruppen.dk eller ring på tlf. 26 33 36 65.

Skriv til os