Førstehjælp og brand

Forbereder studerende til optagelser på sundhedsuddannelser

Arbejdsmiljøgruppen udbyder kurser i førstehjælp og elementær brand for virksomheder og enkeltpersoner. Vores certificerede underviser, John Petersen  fra Simpel Førstehjælp, er tidligere falckredder og har mange års erfaring med undervisning i disse emner.

Vi lægger ud allerede i august med et 14 timers kombikursus i førstehjælp og brandbekæmpelse.

Kurset henvender sig bl.a. til arbejdsmiljørepræsentanter, vagtfolk og andre med sikkerhedsopgaver samt til uddannelsessøgende der ønsker optagelse på skoler for SOSU-assistenter, fysioeterapeuter, sygeplejere mv.

14 timers kombikursus førstehjælp & elementær brandbekæmpelse

Indeholder 4 timers genoplivning med hjertestarter. Førstehjælp v. ulykker, samt førstehjælp ved akutte livstruende sygdomme. Førstehjælp til blødninger. Førstehjælp ved skader på bevægeapp. f.eks. skader på ryg/nakke.

Teoretisk gennemgang af brandens forløb. Slukningsmetoder og slukningsmidler. Forebyggelse af brand, flugtveje og samlingspunkt. Praktisk slukning med brandtæppe og kulsyreslukker.

Kurset henvender sig bl.a. til  vagtfolk, arbejdsmiljørepræsentanter,  førstehjælpsvagter på virksomheder og til uddannelsessøgende på de mange uddannelser hvor førstehjælp er et krav. Ønsker du optagelse på SOSU uddannelsen er det et krav at du har et grundkursus i førstehjælp.

Kurset er anerkendt efter retningslinierne fra Dansk Førstehjælps Råd, der også  udsteder kursusbeviset elektronisk.

Tilmelding: Efter aftale skriv eller ring: info@arbejdsmiljoegruppen.dk eller på tlf. 26333665

Sted: København, Hotel Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre.

Tid: 8.-17 begge dage.

Pris: 2750 ex moms inkl. fuld forplejning

4 timers genoplivning med hjertestarter. 

Førstehjælp til bevidstløse med eller uden vejrtrækning. Undersøgelse af tilskadekommen ved hjælp af ABC-metoden. Der trænes i Hjerte Lunge Redning (HLR), der øves på voksne, junior og babydukker. Der trænes i brug af hjertestarter, sammen med HLR.

Pris: 925 kr ex moms inkl. fuld morgenmad.

Sted: København, Hotel Scandic Hvidovre, Kettevej 4

Tilmelding: Efter aftale skriv eller ring: info@arbejdsmiljoegruppen.dk eller på tlf. 26333665

7 timers medborgerførstehjælpskursus.

Indeholder 4 timers genoplivning med hjertestarter. Førstehjælp v. ulykker, samt førstehjælp ved akutte livstruende sygdomme.

Pris: 1725 ex moms inkl. morgenmad

Sted: København, Hotel Scandic Hvidovre, Kettevej 4

Tilmelding: Efter aftale skriv eller ring: info@arbejdsmiljoegruppen.dk eller på tlf. 26333665

7 timer førstehjælp til personer med ansvar for børn

Indeholder 4 timer genoplivning med hjertestarter. Førstehjælp v. ulykker, samt førstehjælp specielt til børn, kramper og lign.

Pris: 1725 ex moms inkl. fuld forplejning

Sted: København, Hotel Scandic Hvidovre, Kettevej 4

Tilmelding: Efter aftale skriv eller ring: info@arbejdsmiljoegruppen.dk eller på tlf. 26333665

7 timers førstehjælp tilrettet virksomheder 

Indeholder 4 timers genoplivning med hjertestarter. Førstehjælp v. ulykker, samt tilrettet undervisning specielt for virksomheden. f.eks. slagteri, kemikalier, transport, lager, kontor osv.  

Pris: 1725 ex moms inkl. fuld forplejning
Sted: København, Hotel Scandic Hvidovre, Kettevej 4
Tilmelding: Efter aftale skriv eller ring: info@arbejdsmiljoegruppen.dk eller på tlf. 26333665

12 timers førstehjælp til personer med særligt ansvar  

Indeholder 4 timers genoplivning med hjertestarter. Førstehjælp v. ulykker, samt førstehjælp ved akutte livstruende sygdomme. Førstehjælp til blødninger. Førstehjælp ved skader på bevægeapp. f.eks. skader på ryg/nakke. Dette kursus er velegnet til vagtfolk, miljørepræsentanter og førstehjælpsvagt på virksomheder.

Pris: 2750 ex moms inkl. forplejning

Sted: København, Hotel Scandic Hvidovre, Kettevej 4 Tilmelding: info@arbejdsmiljoegruppen.dk eller på tlf. 26333665

Tilmelding: Efter aftale skriv eller ring: info@arbejdsmiljoegruppen.dk eller på tlf. 26333665

3 timers elementær brandbekæmpelse.

Teoretisk gennemgang af brandens forløb. Slukningsmetoder og slukningsmidler. Forebyggelse af brand, flugtveje og samlingspunkt. Praktisk slukning med brandtæppe og kulsyreslukker.

Pris: 925 ex moms inkl. morgenmad

Sted: København, Hotel Scandic Hvidovre, Kettevej 4

Tilmelding: Efter aftale skriv eller ring: info@arbejdsmiljoegruppen.dk eller på tlf. 26333665

7 timers grundkursus i førstehjælp 

Indeholder 4 timers genoplivning med hjertestarter. Førstehjælp v. ulykker, samt førstehjælp ved akutte livstruende sygdomme.

Tilmelding: Efter aftale skriv eller ring: info@arbejdsmiljoegruppen.dk eller på tlf. 26333665

Pris: 1725 ex moms inkl. fuld forplejning
Sted: København, Hotel Scandic Hvidovre, Kettevej 4
Tilmelding: info@arbejdsmiljoegruppen.dk eller på tlf. 26333665