Erfa-kursus for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere

Brush up kursus for AMO


Formål

Få inspiration og ny viden om arbejdsmiljø.Du får de nyeste regler inden for arbejdsmiljø. Sparring og erfaringsudveksling med andre AMO´er om arbejdsmiljøarbejdet.
Læs mere

Læringsmål

  • At genopfriske din viden om arbejdsmiljø
  • At inspirere dig til at komme videre med arbejdsmiljøarbejdet.

Temaer

  • Arbejdsmiljøloven, ergonomi, ulykkesforebyggelse og psykisk arbejdsmiljø.
  • Kurset afsluttes med Arbejdsmiljøgruppens problemløsningsmodel, som du kan benytte til at løse en arbejdsmiljøopgave på jeres virksomhed/ institution.

Form

Undervisningen veksler mellem faglige oplæg og praktiske opgaver, som du skal arbejde med. Opdateringskurset kan også tages som et online kursus.

Antal deltagere

Max 15

Kursusforløb

Kursusbevis udstedes efter kursets gennemførelse, hvis du har været til stede mindst 90% af tiden.

Sted:

Konferencenter Symbion, Fruebjergvej 4, 2100 København Ø

Fra kl. 9-15. I tilfælde af ændringer vedrørende kursussted, meddeles ændringerne senest 7 dage før kursusafholdelse.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere.

Pris

2750 kr.(ex. moms)  inklusiv kursusmaterialer og forplejning. Indbetaling af uddannelsesgebyr skal ske senest den angivne dato på tilsendte faktura. Ved afmelding mere end en måned før kursusstart refunderes 100%, ved afmelding mere end to uger før refunderes 50%, ved afmelding mindre end to uger før refunderes 0%.

Tilmeldingsfrist

Ansøgere optages i den rækkefølge vi modtager tilmeldingerne.

k

TILMELD DIG HER