Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Hvert år skal man i AMU:

Drøfte indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år, og fastlægge hvordan samarbejdet med arbejdsmiljø skal foregå. Desuden skal AMU fastlægge nogle mål for det kommende år og vurdere om det foregående års mål er nået. Her til kommer at AMU-medlemmerne skal evaluere det forgangne års resultater, og arbejdsgiveren skal kunne dokumentere over for AMU, hvilke indsatser der har været på de forskellige områder. Hvis der er arbejdsmiljøproblemer, som ikke er blevet løst eller der er opstået nye arbejdsmiljøproblemer, så skal AMU drøfte om den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø er til stede.