Kreativt, dynamisk miljø eller støjende  og stressende?

Kreativt, dynamisk teamarbejde eller støjende stressende?

Tankerne bag storrumskontorerne var at få styrket kommunikationen rundt omkring i virksomhederne. Man brød væggene ned for at give medarbejderne plads til  ideudveksling. Idealistisk set. For har storrumskontorerne haft den ønskede effekt på arbejdskulturen eller får det i stedet de ansatte til at tale mindre sammen. På vores arbejdsmiljøkurser bliver storrumskontorerne ofte taget op, når vi er inde generende støj og psykisk arbejdsmiljø. Medarbejder taler om, hvordan de kan minimere støjgenerne ved storrumskontorerne, mens ledelsesrepræsentanter taler om problemer med at skaffe rum til fortrolige samtaler.

Og vores kursister er ikke alene om at være udfordret af storrumskontorerne. Forskning i storrumkontorer peger på at produktiviteten og trivslen falder des flere der deler kontor.

“Sociologien har i mange år fortalt os, at folk samarbejder mere, jo tættere de er på hinanden. Overført til kontorlokalerne skulle det intuitivt betyde, at den kollektive intelligens ville syde i storrummene, når man sammenligner med virksomheder, hvor medarbejdere isoleres i afskærmede kontorer. Nu kan forskere fra Harvard University imidlertid levere nedslående nyheder om de åbne kontorlandskabers effekt på den mundtlige samtale.”

Læs hele artiklen her: https://lnkd.in/gec3VeC 

Skal du på arbejdsmiljøkursus?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

3-dagskursus

Tilstedeværelseskursus hvor du møder deltagere fra andre virksomheder. Kurser i hele landet.

Læs mere

Online Arbejdsmiljøuddannelse 

(22 timer)

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan også tages online.

Læs mere

OSH Course

(22 hours)

Take the mandatory health and safety course in English

View Details

Arbejdsmiljøuddannelsen er for alle brancher

Kontakt os

Har du spørgsmål så skriv til os. 

Nyt spørgeskema for psykisk arbejdsmiljø – brug det til din APV

Nyt spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø

Værktøj til AMO når du skal lave en APV

På vores kurser hvor vi uddanner arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i AMO, er der er meget stor interesse for det psykiske arbejdsmiljø. For mange er psykisk arbejdsmiljø et vigtigt, men også et uhåndterligt emne. Hvordan skal vi kortlægge og forstå det? Hvilke værktøjer kan vi bruge i vores APV?  Hvordan kan vi dække alle risikofaktorer og samtidig få de positive aspekter med i vores arbejdsmiljø? Et af de bedste svar er kommet fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De har udviklet et nyt skema  til virksomheder og institutioner, der  ønsker at undersøge trivsel og psykisk arbejdsmiljø  på deres arbejdspladser.

87 spørgsmål om trivsel

Det virksomhedsrettede spørgeskema indeholder 87 spørgsmål om psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer i det psykiske arbejdsmiljø, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering og indhold samt de krav og forventninger, der stilles. Alle disse temaer har betydning for vores helbred og trivsel på arbejdspladsen.
Spørgsmålene dækker områder, der kan fremkalde stress som fx højt arbejdstempo, store følelsesmæssige krav, dårlig ledelse og traumatiske hændelser som vold, mobning og sexchikane. Der er også spørgsmål om tillid og retfærdighed, forudsigelighed i arbejdet og mange andre ting, der har betydning i bestræbelserne på at forebygge risici og skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.

Som eksempel på spørgeskemaets opbygning kan vi se på spørgsmålene om  om indflydelse og udviklingsmuligheder i arbejdet:

Har du indflydelse på, hvordan du løser dine arbejdsopgaver?
Har du tilstrækkelige beføjelser i forhold til det ansvar, du har i dit arbejde? .
Har du mulighed for at træffe væsentlige beslutninger om dit arbejde
Har du indflydelse på, i hvilken rækkefølge du løser dine arbejdsopgaver? .
Giver dit arbejde dig muligheder for at udvikle dine kompetencer?
Har du meget varierede arbejdsopgaver?
Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde?
Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse?
Kan du bruge din viden eller dine færdigheder i dit arbejde?

Styrk trivslen – skab balance

De mange nuancerede spørgsmål giver et godt udgangspunkt, hvis man på virksomheden vil arbejde på at øge trivslen og forebygge stress. Mange undersøgelser har vist, at stress tit forekommer som resultat af flere belastninger samtidig fx højt arbejdstempo og lav indflydelse, eller høje følelsesmæssige krav og dårlig eller mangelfuld ledelse.  Mobning skal også tit ses i sammenhæng med problemer med ledelsen og samarbejdet på virksomheden.

Med andre ord  stress opstår som følge af at der ikke er balance mellem de krav der stilles og de muligheder medarbejderen har for at løse dem.  Stress opstår når en medarbejder møder høje jobkrav, som fx at flere opgaver skal nås indenfor en kort tidsfrist, samtidig med at man har lav indflydelse og fx ikke kan sige nej til andre opgaver.

Andre modeller er baseret på ubalancer mellem anstrengelse og belønning, og høje jobkrav og få ressourcer. Disse modeller er basis for spørgeskemaet fra NFA og skemaet tjener således til at afdække årsager til psykiske belastninger og forskellige former for ubalancer. Samtidig vil skemaet også vise, hvis arbejdsmiljøet er godt og der er balance mellem krav, ressourcer og medarbejdernes muligheder for at løse dem.

Seniorforsker Jesper Kristiansen forklarer i denne video, hvad der kan forårsage stress på arbejdet:

https://youtu.be/jppHE__FX_c

Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø skal følges af handlingsplan

Det skal understreges, at spørgeskemametoden kan anvendes som en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Det er vigtigt at kortlægningen følges op af en beskrivelse, en vurdering og en handlingsplan. Hvis ikke vil kortlægningen kunne virke demotiverende og dermed have en modsat effekt af de tilsigtede.

 

Skemaet undersøger 6 overordnede aspekter af det psykiske arbejdsmiljø:

  • Arbejdets indhold og organisering
  • Krav i arbejdet
  • Ledelse og samarbejde på arbejdspladsen
  • Konflikter i arbejdet
  • Håndtering af forandringer
  • Trivsel i arbejdet

Udfyldes på 20 minutter

Skemaet kan udfyldes på 20 minutter.

Hent det forskningsbaserede arbejdspladsrettede spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen, udviklet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA. (webformat)

Undersøgelse for virksomheder

Ønsker I at få gennemført undersøgelsen elektronisk og med forslag til handlingsplaner kan vi tilbyde at gennemføre undersøgelsen for jer. Vi laver en  rapport med resultater og anbefalinger til en handlingsplan. Handlingsplanen kan med fordel udarbejdes i samarbejde med AMO på virksomheden. Kontakt os på e-mail: info@arbejdsmiljoegruppen.dk eller tlf. 26333665

 

 

Translate »