Arbejdsmiljø og kunstig intelligens

Eksperter vurderer, at brug af kunstig intelligens bliver afgørende for, at virksomheder kan klare sig på det globale marked, da maskinerne kan udføre stadig flere arbejdsopgaver hurtigt og præcist. Men de ændrede arbejdsmetoder medfører også, at arbejdsmiljøet påvirkes, og nye risikofaktorer skal overvejes.

Henrik Schøneberg

Henrik Schøneberg

Ekspert i kunstig intelligens

Kunstig intelligente maskiner anvendes på stadig flere arbejdspladser, og erstatter funktioner, der før blev varetaget af mennesker f.eks. i serviceindustrien, på fabrikker og i forbindelse med logistik. Det betyder, at mange arbejdspladser må tilpasse sig nye arbejdsgange og efteruddanne sig for, at kunne betjene- og samarbejde med maskinerne. Et af de områder der har fået en del mediebevågenhed, er førerløse biler, der måske vil kunne køre helt af sig selv uden en chauffør. Men der er allerede mange kunstig intelligente maskiner, der påvirker dagligdagen rundt omkring på arbejdspladserne. Hør mere om, hvordan de indvirker på arbejdsprocesserne og de medarbejdere, der arbejder med dem, og få inspiration til, hvordan din virksomhed eller organisation bedst muligt kan sikre et godt arbejdsmiljø i den kunstige intelligens tidsalder.
Henrik Schøneberg er filosof og iværksætter, og har skrevet for nogle af verdens mest læste og anerkendte vidensmagasiner, heriblandt Wired. Med afsæt i hans uddannelse indenfor filosofi og videnskabsteori har han holdt velanmeldte foredrag overalt i landet og på alle niveauer bl.a. indenfor emnerne livskvalitet og præmisser for fornuftig tænkning. Han har i kraft af denne ekspertise og hans konsulentarbejde for ArbejdsmiljøGruppen været med til at udstikke retningslinjerne for lovgivning indenfor kunstig intelligens i EU.
Begrebet kunstig intelligens anvendes om maskiner, som på baggrund af data kan træffe selvstændige beslutninger, og på egen hånd udføre opgaver, som ellers forbindes med aktiviteter foretaget af menneskehjernen. Kunstig intelligens kan trække på tidligere erfaringer, og gennem sandsynlighedsberegninger lære, at forbedre sine beslutningsprocesser. 

Begrebet kunstig intelligens anvendes om maskiner, som på baggrund af en række data, kan træffe en række selvstændige beslutninger og på egen hånd udføre opgaver, som minder om den måde menneskehjernen løser dem på bl.a. ved at trække på tidligere erfaringer.

– Henrik Schøneberg

Uddrag fra foredrag som Henrik Schøneberg har afholdt om kunstig intelligens

Lær mere om kunstig intelligens, og hvordan det kan indvirke på jeres arbejdsmiljø via

N

Foredrag

N

Workshops (firmakurser)

N

Temadage

Har du spørgsmål?

Translate »