Arbejdsmiljøuddannelsen i Region Sjælland

Roskilde, Ringsted, Næstved, Kalundborg, Køge og Slagelse

Formålet med kurset

Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at give arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere en grundlæggende viden om arbejdsmiljøområdet. Deltagerne skal efter kurset:

 • kunne varetage deres rolle og opgaver i arbejdsmiljøorganisationen (AMO)
 • samarbejde om arbejde om arbejdsmiljøet på et operationelt og strategisk niveau
 • have kompetencer til at implementere arbejdsmiljøindsatser både på et operationelt niveau mht. den daglige drift og på et strategisk ledelsesniveau
 • have et bredt, generelt kendskab til arbejdsmiljøområdet indsatsområder og metoder.

Læringsmålene for kurset

Arbejdsmiljøuddannelsen har tre overordnede læringsmål:

 • Samarbejde om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen
 • Arbejdsmiljølovgivningen og de officielle indsatsområder
 • Metoder til anvendelse af arbejdsmiljøindsatser

Målene nås ved at veksle mellem på den ene side teori om både fysiske og psykiske arbejdsmiljøemner og på den anden side deltagernes praktiske erfaringer fra deres arbejdspladser gennem dialog og praktiske øvelser.

Temaer

 • Arbejdsmiljøorganisationens rolle og opgaver
 • Arbejdsmiljøaktører og lovgivning
 • APV
 • Fysisk arbejdsmiljø: ergonomi, kemi, støj og indeklima
 • Psykisk arbejdsmiljø: stress, samarbejde, vold og trusler
 • Arbejdsskader
 • Risikovurdering og forebyggelse

Praktiske oplysninger

Arbejdsmiljøuddannelsen forløber over 22 timer, fordelt på tre sammenhængende dage kl. 08.00-16.00.

Arbejdsformer og læringsmetoder

Undervisningen er anvendelsesorienteret og tager udgangspunkt i kursisternes erfaringer fra deres egne arbejdspladser.

 • Undervisers oplæg
 • Gruppearbejde og fremlæggelse

Tilmeld

Vil du vide mere?

Om underviserne

Alle undervisere har erfaring indenfor arbejdsmiljø.

Om Arbejdsmiljøuddannelsen

Vil du vide mere om arbejdsmiljøuddannelsen, og hvordan forløbet er struktureret?

Andre kursussteder?

Vi har kurser i det meste af landet. Find en by nær dig.