Arbejdsmiljøuddannelsen i Region Syddanmark

Arbejdsmiljøgruppen udbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i Region Syddanmark i Kolding og Odense

Formålet med kurset

Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at give arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere en grundlæggende viden om arbejdsmiljøområdet. Deltagerne skal efter kurset:

 • kunne varetage deres rolle og opgaver i arbejdsmiljøorganisationen (AMO)
 • kunne samarbejde om arbejdsmiljøet på et operationelt og strategisk niveau
 • kunne gennemføre arbejdsmiljøindsatser både på et operationelt niveau mht. den daglige drift og på et strategisk ledelsesniveau
 • have kendskab til metoder indenfor det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Læringsmålene for kurset

Arbejdsmiljøuddannelsen har tre overordnede læringsmål:

 • At få redskaber til samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen (AMO)
 • At kunne anvende arbejdsmiljølovgivningen i det daglige og det strategiske arbejdsmiljøarbejde
 • At kunne anvende metoder til at forbedre arbejdsmiljøet, herunder at få kendskab til forskellige APV-metoder (spørgeskemaundersøgelser, dialogmetoder mv.)

Vi veksler mellem teori og praksis. Vi tager udgangspunkt i deltagernes praktiske erfaringer fra deres arbejdspladser gennem dialog og praktiske øvelser.

Temaer

 • Arbejdsmiljøorganisationens rolle og opgaver
 • Arbejdsmiljøaktører og lovgivning
 • APV
 • Fysisk arbejdsmiljø: ergonomi, kemi, støj og indeklima
 • Psykisk arbejdsmiljø: stress, samarbejde, vold og trusler
 • Arbejdsskader
 • Risikovurdering og forebyggelse

Praktiske oplysninger

Arbejdsmiljøuddannelsen forløber over 22 timer, fordelt på tre sammenhængende dage kl. 08.00-16.00.

Arbejdsformer og læringsmetoder

Undervisningen er anvendelsesorienteret og tager udgangspunkt i kursisternes erfaringer fra deres egne arbejdspladser.

 • Undervisers oplæg
 • Gruppearbejde og fremlæggelse

 

k

Tilmelding

<div class="docas-widget-container" data-sid="58eb8489432650687449e528" data-width="100%" data-type="vendorList"></div>
<div class="docas-widget-container" data-sid="59006fc643264b0d30095db2" data-width="100%" data-type="vendorList"></div>