Tag arbejdsmiljøuddannelsen på engelsk

Vi tilbyder arbejdsmiljøkurser på engelsk
Arbejdsmiljøgruppen udbyder arbejdsmiljøuddannelsen på engelsk. Deltagerne får et grundigt indblik i den danske arbejdsmiljølovgivning og vejledning i, hvordan de kan orientere sig på engelsk i de danske arbejdsmiljøregler og i EU’s regler. Kurset varer tre sammenhængende dage fra kl. 8.00-16.00 hver dag. Blandt de mange spændende emner, vi tager op, er:
  • Arbejdsmiljøorganisationens opgaver
  • Metoder til risikovurdering
  • Systematisering af arbejdet med sikkerhed og sundhed i virksomheden
  • Forberedelse på et besøg fra Arbejdstilsynet, så virksomheden får en grøn smiley
  • Registrering, analyse og anvendelse af oplevelser med ulykker og nærved-ulykker til at forhindre nye ulykker
  • Beskæftigelse med det psykiske arbejdsmiljø (stress, stor arbejdsmængde mv.), og hvordan man kan skabe et godt psykisk arbejdsmiljø
  • Arbejde med APV, hvilke metoder man kan anvende, og hvilke metoder der virker bedst i praksis
Kurset inviterer til deltagernes aktive involvering. Vi arbejder med de nyeste pædagogiske virkemidler baseret på aktiv deltagerinvolvering og refleksion over undervisningen.

Kursusbevis 

Kursister modtager et certifikat, når de har afsluttet kurset. Kursusbeviset bør opevares, så det kan fremvises, hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg hos virksomheden.

Næste arbejdsmiljøkursus på engelsk er den 18.-20. marts i København.

Læs mere om arbejdsmiljøuddannelsen på engelsk