Kursus: OSH Arbejdsmiljøuddannelsen på engelsk

Arbejdsmiljøgruppen udbyder arbejdsmiljøuddannelse på engelsk. Deltagerne får et grundigt indblik i den danske arbejdsmiljølovgivning og vejledning i hvordan de kan orientere sig på engelsk i de danske arbejdsmiljøregler samt i EU´s regler. Kurset er på tre sammenhængende fra kl. 8.-16. hver dag. Blandt de mange spændende emner vi tager op er:

  • Arbejdsmiljøorganisationens opgaver
  • Metoder til risikovurdering
  • Hvordan man kan systematisere arbejdet med sikkerhed og sundhed på virksomehden
  • Hvordan man kan forberede sig på et besøg fra Arbejdstilsynet og få en grøn smiley
  • Hvordan registrerer, analyserer og anvender ulykker og nærved ulykker til at forhindre nye ulykker.
  • Vi beskæftiger os også med pyskisk arbejdsmiljø (stress, stor arbejdsmængde) og med hvordan man kan skabe et godt psykisk arbejdsmiljø
  • Vi arbejder med APV. Hvilke metoder kan vi anvende og hvilke virker bedst i praksis.

Kurset inviterer til deltagernes aktive involvering. Vi arbejder med de nyeste pædagogiske virkemidler baseret på aktiv deltagerinvolvering og reflektion over undervisningen. Kursusbevis  Kursister modtager et certifikat, når det har afsluttet kurset.  Det skal opevares, så det kan fremvises, når Arbejdstilsynet kommer på besøg.  Læs mere om arbejdsmiljøuddannelsen på engelsk