Arbejdsmiljøuddannelsen Kolding

Hotel Scandic i Kolding Kurserne i Kolding afholdes på Hotel Scandic.

Tag arbejdsmiljøuddannelsen online eller på tre dage Arbejdsmiljøuddannelsen i Kolding kan tages enten online eller som et kursusforløb over tre dages sammenhængende. På online kurset er der en introduktionsdag på 4 timer resten foregår på nettet.

Formålet med kurset

Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at give arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere en grundlæggende viden om arbejdsmiljøområdet. Deltagerne skal efter kurset: kunne varetage deres rolle og opgaver i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) samarbejde om arbejde om arbejdsmiljøet på et operationelt og strategisk niveau have kompetencer til at implementere arbejdsmiljøindsatser både på et operationelt niveau mht. den daglige drift og på et strategisk ledelsesniveau have et bredt, generelt kendskab til arbejdsmiljøområdets indsatsområder og metoder Læringsmålene for kurset Arbejdsmiljøuddannelsen har tre overordnede læringsmål: Samarbejde om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Arbejdsmiljølovgivningen og de officielle indsatsområder Metoder til anvendelse af arbejdsmiljøindsatser Målene nås ved at veksle mellem på den ene side teori om både fysiske og psykiske arbejdsmiljøemner og på den anden side deltagernes praktiske erfaringer fra deres arbejdspladser gennem dialog og praktiske øvelser.

Temaer

Arbejdsmiljøorganisationens rolle og opgaver

Arbejdsmiljøaktører og lovgivning

APV

Fysisk arbejdsmiljø: ergonomi, kemi, støj og indeklima

Psykisk arbejdsmiljø: stress, samarbejde, vold og trusler

Arbejdsskader

Risikovurdering og forebyggelse

Arbejdsformer og læringsmetoder

Undervisningen er anvendelsesorienteret og tager udgangspunkt i kursisternes erfaringer fra deres egne arbejdspladser.

Undervisers oplæg

Gruppearbejde og fremlæggelse  

    Har du spørgsmål?