Arbejdsmiljøuddannelse i København og Nordsjælland

Pris 4130,-

Formålet med kurset

Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at give arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere en grundlæggende viden om arbejdsmiljøområdet. Deltagerne skal efter kurset:

 • kunne varetage deres opgaver og rolle i Arbejdsmiljøorganisationen (AMO)
 • kunne samarbejde om arbejdsmiljøet på et operationelt og strategisk niveau
 • kunne gennemføre arbejdsmiljøindsatser både på et operationelt niveau – mht. den daglige drift – og på et strategisk ledelsesniveau
 • have kendskab til metoder indenfor det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Læringsmålene for kurset

Arbejdsmiljøuddannelsen har tre overordnede læringsmål:

 • At kunne anvende redskaber til samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen (AMO)
 • At kunne anvende arbejdsmiljølovgivningen i det daglige og det strategiske arbejdsmiljøarbejde
 • At kunne anvende metoder  til at forbedre arbejdsmiljøet – herunder  at få kendskab forskellige APV metoder ( spørgeskemaundersøger, dialogmetoder mv.)

Vi veksler mellem teori og praksis. Vi tager udgangspunkt i deltagernes praktiske erfaringer fra deres arbejdspladser gennem dialog og praktiske øvelser.

Temaer

 • Arbejdsmiljøorganisationens rolle og opgaver
 • Arbejdsmiljøaktører og lovgivning
 • APV
 • Fysisk arbejdsmiljø: Ergonomi, kemi, støj og indeklima
 • Psykisk arbejdsmiljø: Stress, samarbejde, vold og trusler.
 • Arbejdsskader
 • Risikovurdering og forebyggelse

Praktiske oplysninger

Arbejdsmiljøuddannelsen varer i 22 timer og forløber over 3 sammenhængende dage fra kl. 08.00 – 16.00.

Arbejdsformer og læringsmetoder

Undervisningen er anvendelsesorienteret, og tager udgangspunkt i kursisternes erfaringer fra deres egne arbejdspladser.

 • Undervisers oplæg
 • Gruppearbejde og fremlæggelse

 

Hotel Scandic i Hvidovre

Kurserne i København afholdes på Hotel Scandic i Hvidovre.

k

Vælg tid og sted