Arbejdsmiljøuddannelsen Region Midtjylland

Arbejdsmiljøuddannelsen i Skanderborg, Århus og Skive, Esbjerg 

Arbejdsmiljøgruppen tilbyder arbejdsmiljøuddannelsen online og som tredages forløb i mange jyske byer i Region Midtjylland. Du kan også få et tilbud om afholdelse af et firmakursus, hvis du ønsker et mere skræddersyet forløb. 

Tag arbejdsmiljøuddannelsen i Skanderborg, Århus og Skive. 

Se mulighederne i kursuskalenderen. 

Formålet med kurset

Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at give arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere en grundlæggende viden om arbejdsmiljøområdet. Deltagerne skal efter kurset:

   • kunne varetage deres rolle og opgaver i arbejdsmiljøorganisationen (AMO)
   • samarbejde om arbejde om arbejdsmiljøet på et operationelt og strategisk niveau
   • have kompetencer til at implementere arbejdsmiljøindsatser både på et operationelt niveau mht. den daglige drift og på et strategisk ledelsesniveau
   • have et bredt, generelt kendskab til arbejdsmiljøområdets indsatsområder og metoder.

Læringsmålene for kurset

Arbejdsmiljøuddannelsen har tre overordnede læringsmål:

 • Samarbejde om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen
 • Arbejdsmiljølovgivningen og de officielle indsatsområder
 • Metoder til anvendelse af arbejdsmiljøindsatser

Målene nås ved at veksle mellem på den ene side teori om både fysiske og psykiske arbejdsmiljøemner og på den anden side deltagernes praktiske erfaringer fra deres arbejdspladser gennem dialog og praktiske øvelser.

Runderingerne kan benyttes som en del af af det daglige arbejdsmiljøarbejde, hvis man har risikobaseret arbejde fx inden for bygge- og anlægsbranchen og industrien. De kan også anvendes som en del af en APV-kortlægning evt. kombineret med APV-spørgeskemaer eller dialogbaseret APV.

Desuden kan det også anvendes proaktivt: 

 • Analyse af ulykker
 • Analyse af nærved-ulykker
 • Registrering af ulykker
 • Anmeldelse af ulykker

Vi kan hjælpe jer med en rundering eller audit på jeres virksomhed.

Temaer

 • Arbejdsmiljøorganisationens rolle og opgaver
 • Arbejdsmiljøaktører og lovgivning
 • APV
 • Fysisk arbejdsmiljø: ergonomi, kemi, støj og indeklima
 • Psykisk arbejdsmiljø: stress, samarbejde, vold og trusler
 • Arbejdsskader
 • Risikovurdering og forebyggelse

Praktiske oplysninger

Arbejdsmiljøuddannelsen forløber over 22 timer, fordelt på 3 sammenhængende dage kl. 08.30–16.00.

  Arbejdsformer og læringsmetoder

  Undervisningen er anvendelsesorienteret og tager udgangspunkt i kursisternes erfaringer fra deres egne arbejdspladser.

  • Undervisers oplæg
  • Gruppearbejde og fremlæggelse

   

   Har du spørgsmål?

   Translate »