Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver og pligter

Arbejdsmiljørepræsentantens vigtigste opgave er at løse arbejdsmiljøspørgsmål  i samarbejde med de ansatte og  virksomhedens ledelse, i første omgang i arbejdsmiljøgruppen.

Arbejdsmiljøgruppens opgaver består blandt andet i:

  • At forebygge ulykker og nedslidning på arbejdspladsen
  • At undersøge årsager til ulykker og sundhedsskader og forhindre at de gentager sig
  • Udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden en gang om året i samarbejde med AMO
  • At kortlægge virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og vejlede om regler og forebyggelse
  • At føre statistik over ulykker og sundhedsskader
  • At deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • At deltage i arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden fx at medvirke i udarbejdelsen af en  arbejdspladsvurdering (APV)
  • At deltage i fastsættelse af AMO’s størrelse.
  • At deltage i rådgivningen af arbejdsgiveren om løsning af arbejdsmiljøspørgsmål
  • Udvikle principper for oplæring og instruktion i samarbejde med AMO. Evt. selv stå for  instruktionen af de ansatte