Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver og pligter

Arbejdsmiljørepræsentantens vigtigste opgave er at løse arbejdsmiljøspørgsmål i samarbejde med de ansatte og virksomhedens ledelse, i første omgang arbejdsmiljøgruppen.

Arbejdsmiljøgruppens opgaver består blandt andet i:

  • at forebygge ulykker og nedslidning på arbejdspladsen
  • at undersøge årsager til ulykker og sundhedsskader og forhindre, at de gentager sig
  • at udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden en gang om året i samarbejde med AMO
  • at kortlægge virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og vejlede om regler og forebyggelse
  • at føre statistik over ulykker og sundhedsskader
  • at deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • at deltage i arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden fx ved at medvirke i udarbejdelsen af en arbejdspladsvurdering (APV)
  • at deltage i fastsættelse af AMO’s størrelse
  • at deltage i rådgivningen af arbejdsgiveren om løsninger på arbejdsmiljøspørgsmål
  • at udvikle principper for oplæring og instruktion i samarbejde med AMO, evt. selv stå for instruktionen af de ansatte