Arbejdsmiljøkurser på polsk

Czytaj więcej – polski 

Vi udbyder det lovpligtige arbejdsmiljøkursus på polsk. Kurset afsluttes med et godkendt kursusbevis.

Vores kurser møder folk, hvor de er og vi tager udgangspunkt i de arbejdssituationer de kender. Det er vigtigt for os, at den viden vi formidler rent faktisk kan bruges på virksomhederne. Vi evaluerer hele tiden vores kurser ud fra det synspunkt og rådgiver gerne om, hvordan I omsætter den viden I får på kurset til praktiske forbedringer af arbejdsmiljøet.

u

Hvad lærer jeg på arbejdsmiljøuddannelsen?

Vores kurser giver deltagerne indsigt  i  ulykkesforebyggelse, risikovurdering, APV og hvad den enkelte kan gøre for at forbedre arbejdsmiljøet for sig selv og sine kolleger.

Ring på: +45 26333665

Ring og få snak med os hvis I har polske medarbejdere der skal på kursus. Vi finder en løsning, der kan indpasses i jeres planlægning. Er der flere, der skal på kursus arrangerer vi gerne et kursus på virksomheden.

Vores første hold af polske kursister fejrer deres gennemførelse af arbejdsmiljøuddannelsen.

 

k

Sign up