Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer - bygge og anlæg

Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer i B/A  på 37 timer skal gennemføres af alle koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet – i både private og offentlige virksomheder. 

Arbejdsmiljøgruppen har stor erfaring med at uddanne arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere. Vi har desuden stor viden om arbejdsmiljøet inden for bygge- og anlæg.

Formålet med uddannelsen er at deltagerne lærer de opgaver og krav, der stilles til koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i B/A. Arbejdsmiljøuddannelsen afholdes som dagskursus  fordelt på fem sammenhængende dage. Kursuspris udgør kr. 6.600,- excl. moms, som vil blive faktureret før kursusstart.

Hvornår skal bygherren udpege en koordinator?

Bygherren udpeger en koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, når to eller flere arbejdsgivere beskæftiger 10 eller flere på en byggeplads. Vi giver koordinatoren den nødvendige kompetence til,  at lede sikkerhedsarbejdet på de enkelte bygge- og anlægsprojekter, både i projekterings- og byggefasen.

Som en del af uddannelsen skal der løses en praktisk opgave på virksomheden.

Hvem henvender kurset sig til?

Uddannelsen som arbejdsmiljøkoordintor henvender sig til bygherrer, arkitekter, rådgivere, entreprise-, bygge- og projektledere samt andre ledere på bygge- og anlægsopgaver, som skal varetage koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i projekteringsfasen eller på byggepladser.

Koordinatoruddannelsen som firmakursus

Vi tilrettelægger gerne uddannelsen  på din virksomhed, hvor undervisningen tilrettelægges med cases fra jeres hverdag og med afsæt i jeres behov.

Tag kurset på en uge

Hos Arbejdsmiljøgruppen kan du tage uddannelsen på en uge. Vi giver dig de nyeste værktøjer og tjeklister, som du direkte kan bruge i dit daglige arbejde som koordinator. Med vores materialer og apps sikrer vi, at du kan arbejde systematisk uden at glemme vigtige sikkerhedsdetaljer.

Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen

Formålet med uddannelsen er at arbejdsmiljøkoordinatoren får det nødvendige kendskab til relevante regler, arbejdsgange, beslutningsprocesser, kommunikationsveje og kommunikationsmetoder, samt forretningsgange i byggeprocessen.

Du får også forståelse for principper for samarbejde, formidling og de pædagogiske virkemidler, der kan anvendes i koordinatorarbejdet. Herved får du som koordinator kompetencer og virkemidler som kan bruges til, i samarbejde med de øvrige aktører i byggeprocessen, at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø i byggeprocessen.

Forventede målgrupper, herunder evt. branchetilhørsforhold

Målgruppen for koordinatoruddannelsen er medarbejdere, der arbejder indenfor bygge- og anlægsbranchen og som på bygherres vegne skal varetage koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på byggepladser. Det kan være bygningskonstruktører, arkitekter, ingeniører, håndværkere, arbejdsgivere eller andre medarbejdere med sagkyndig viden om bygge- og anlægsområdet.

Det er ifølge reglerne en forudsætning, at deltagerne har kendskab til byggeriets aktører, fornøden viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål indenfor bygge- og anlægsområdet samt praktisk erfaring i ledelse af bygge- og anlægsarbejde.

Det er også en forudsætning at deltagerne kan formulere sig på skriftlig dansk, fordi det bl.a. er en central opgave for koordinator at udarbejde og løbende ajourføre en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed og en journal. Planen for sikkerhed og sundhed er et af de centrale omdrejningspunkter for sikkerhedsarbejdet på byggepladsen.

Hvad er arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen?

Koordinatoruddannelsen er en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsledere ingeniører, arkitekter, rådgivere, entreprise-, bygge- og projektledere samt andre, der på bygherrers vegne skal varetage koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på byggepladser i både projekterings- og byggefasen. Uddannelseskravet gælder også for koordinatorer ved bygge- og anlægsarbejde, hvor mere end 10 personer er beskæftiget samtidig. Koordinatorer skal have gennemført uddannelsen, før de må fungere som koordinatorer.

Praktiske oplysninger:

  • Kurset afholdes fra kl. 8-17 på Symbion, Fruebjergvej 3, København Ø. Øvrige kursussteder oplyses særskilt ved tilmelding.
  • Du skal deltage i hele kurset fra start til slut for at modtage dit kursusbevis.
  • Der er fuld forplejning på kurserne.
  • Husk at medbringe din pc. Kontakt os venligst hvis det ikke er muligt.

Pris: 6600 kr. ex moms. I prisen er  inkluderet fuld forplejning

Arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver

  • At holde sikkerhedsmøder og følge op på beslutninger
  • At koordinere planlægning, samarbejde og forebyggelse på byggepladsen.
  • At ajourføre plan for sikkerhed og sundhed.
  • At tilpasse journalen for det færdige byggeri.
  • At koordinere og kontrollere i fællesområderne på de store byggepladser.

Få mere information

Du kan altid kontakte vores os via e-mail: info@arbejdsmiljoegruppen.dk eller via telefon: 26333665

Vidste du at vi også tilbyder at afholde kurset på jeres virksomhed? Kontakt os for at høre mere.

 

Badge Arbejdsmiljøgruppen3

Tilmeld