Forskellige APV-former

Arbejdsmiljøgruppen anvender individuelt tilpassede løsningsmodeller, der målrettes specifikt til virksomhedens behov og som opfylder lovgivningens krav. Som udgangspunkt laver Arbejdsmiljøgruppen en kortlægning af arbejdsmiljøforholdene efter en af følgende metoder (eller en kombination):

  •  APV-spørgeskema på papir
  • Online APV-undersøgelse
  • Individuelle interviews eller gruppeinterviews
  • En professionel arbejdsmiljøgennemgang af virksomheden

Vi sørger for at APV´en fuldt lever op til lovgivningens krav og sikrer at I kommer omkring de vigtigste arbejdsmiljøproblemer.

Rådgivningen vil handle om: Hvordan I identificerer de relevante arbejdsmiljøproblemer på jeres virksomhed. Hvordan I kan minimere eller helt fjerne dem. Hvilke krav der skal opfyldes for at jeres arbejdspladsvurdering (APV) lever op til arbejdsmiljølovgivningen, fx vedrørende

  • Kortlægning virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  • Prioritering af arbejdsmiljøproblemer der er fundet ved kortlægningen
  • Handlingsplan for at løse de prioriterede arbejdsmiljøproblemer
  • Opfølgning på om de prioriterede arbejdsmiljøproblemer er løst
  • Hvad skal den årlige arbejdsmiljødrøftelse indeholde og hvilke krav der stilles til den

Vi tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets APV-tjeklister for jeres branche. Vi anvender desuden Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejvisere, der indeholder en oversigt over de typiske arbejdsmiljøproblemer i hver branche – og råd om, hvordan man kan løse problemerne. Endelig anvender vi de brancherettede arbejdsmiljøvejledninger, som er relevante for netop jeres virksomhed.

Hjælp til APV kortlægning 

I kan få hjælp til at kortlægge og forebygge jeres arbejdsmiljøproblemer i forbindelse med APV’en, samt til at prioritere hvilke problemer, der er de vigtigste og hvilke løsninger der er tilstrækkelige og mest effektive. På den måde kan I sikre at der er et godt arbejdsmiljø på jeres virksomhed, og I er klædt godt på når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg.

Kontakt os om APV

10 + 13 =