Den praktiske opgave til arbejdsmiljøuddannelsen

Tips og ideer til løsning af din opgave

Den praktiske hjemmeopgave er en obligatorisk del af arbejdsmiljøuddannelsen, hvor ideen er at man kobler teori og praksis sammen. Den praktiske opgave tager udgangspunkt i virkelige problemstillinger på kursistens arbejdsplads fx hvordan man får udarbejdet en handlingsplan for sin apv eller får overblik over de kemikalier man bruger på virksomheden. Du bestemmer selv hvad opgaven skal handle om, men det skal have relation til dit arbejde i arbejdsmiljøorganisationen.

Der skal afsættes tid til opgaven og den tid ligger ud over de 22 timer som uddannelsen varer. Hjemmeopgaven er en forudsætning for at man kan få et kursusbevis. Det aftales med læreren hvornår afleveringen finder sted.

Forslag til disposition for den praktisk opgave

Hvad handler opgaven om?
Hvorfor har du valgt den?
Hvordan har du arbejdet med den?
Hvad har du fundet ud af undervejs? Hvor har du søgt information/hjælp?
Hvilke regler gælder for området?
Hvad har du/din arbejdsplads lært af opgaven?
Hvordan skal/kan der arbejdes videre med emnet?