Den praktiske opgave til arbejdsmilj√łuddannelsen

Tips og ideer til l√łsning af din opgave

Som afslutning p√• arbejdsmilj√łuddannelsen skal du lave mindst en hjemmeopgave. Det er et krav, b√•de hvis du tager uddannelsen online og som et tredages kursus. P√• online uddannelsen er kravet, at du skriver to opgaver.¬† P√• tredages kurset kan du¬† n√łjes med en opgave.¬†¬†Form√•let med den praktiske opgave er at oms√¶tte teori til praksis.¬† Derfor skal opgaven tage udgangspunkt¬† i virkelige problemer p√• din arbejdsplads. Det kan fx v√¶re et af disse omr√•der:

 • At f√• udarbejdet eller opdateret din APV
 • At forberede en revision af din APV
 • At lave risikovurdering af farligt arbejde
 • At f√• styr p√• kemikalierne p√• din virksomhed
 • At informere om arbejdet i arbejdsmilj√łorganisationen
 • At beskrive arbejdet med s√¶rlige temaer som fx stress, ergonomiske problemer, st√łj, kemi, indeklima eller lignende
 • At beskrive hvordan arbejdet i arbejdsmilj√łorganisationen skal organiseres
 • At beskrive¬† hvilke behov der er for at udvikle kompetencer i arbejdsmilj√łgruppen

Din opgave skal være fra din virksomhed

Find selv p√• eksempler fra din virksomhed.¬† Listen ovenover er kun lavet for at give dig nogle ideer.¬† Din opgave skal v√¶re forankret i virksomheden.¬† S√łrg for at inddrage din ledelse. Opgaven er at demonstrere viden om emnet.¬† Desuden skal den bruges til at forbedre arbejdsmilj√łet p√•¬† virksomheden.

Opgaven skal fylde mellem 1-2 sider (maksimum er 5 sider).¬† Deadline for opgaverne p√• den lovpligtige online uddannelsen er minimum 3 uger og maksimum 7 uger. Overskrides fristen p√• 7 uger er du desv√¶rre n√łdt til at tage uddannelsen forfra. Men kontakt os inden det n√•r s√• vidt.¬†¬†Du kan altid f√• hj√¶lp af vores undervisere undervejs.

På tredages uddannelsen har vi sat en deadline på 1 måned.  Den kan udvides til 7 uger som er den absolutte frist.

Fire til seks timer til opgaven

Arbejdsgiveren skal afs√¶tte den n√łdvendige tid til opgaven, som er en obligatorisk del af arbejdsmilj√łuddannelsen. Vi ansl√•r, at opgaven tager 4.-6. timer.¬† Den tid ligger ud over de timer som uddannelsen varer. Afleveringen af hjemmeopgaven er en foruds√¶tning for at du kan f√• et kursusbevis. Det aftales med underviseren, hvorn√•r afleveringen finder sted.

Forslag til disposition for den praktiske opgave

Hvad handler opgaven om?
Hvad er opgavens problem?
Hvorfor har du valgt den?
Hvordan har du arbejdet med den?
Hvad har du fundet ud af undervejs?
Hvor har du s√łgt information/hj√¶lp?
Hvilke regler gælder for området?
Hvad har du/din arbejdsplads lært af opgaven?
Hvordan skal/kan der arbejdes videre med emnet?

Eksempel p√• en praktisk opgave til arbejdsmilj√łuddannelsen

Eksempel på en praktisk opgave

Hvad handler opgaven om

Fremtidens lærerarbejdsplads på erhvervsgymnasiet Celf,  Merkurs Plads 1. Nyk. Falster.

I forbindelse med sammenl√¶gning af hhx og htx uddannelserne i Nyk√łbing Falster, skal der etableres nye f√¶lles l√¶rerarbejdspladser p√• Merkurs Plads.

I forbindelse med sammenl√¶gningen skal der nybygges, et ‚ÄĚbusiness og science hus‚ÄĚ, p√• 1.700 kvm samt de eksisterende bygninger skal delvist ombygges.

Lærerstaben vokser fra 25 til ca. 45 personer, hvor alle skal have en individuel arbejdsplads.

Hvorfor har du valgt den opgave?

Opgaven er yderst vigtig for at sikre en vellykket integration mellem de to forskellige l√¶rergrupper samt sikring af et optimalt arbejdsmilj√ł og derigennem en bedre undervisning og elevtrivsel.

Hvordan har du arbejdet med den?

Siden august m√•ned har jeg som arbejdsmilj√łrepr√¶sentant deltaget i alle byggem√łder samt v√¶ret bindeleddet til prim√¶rt hhx l√¶rergruppen. ¬†Arbejdet har bl.a. best√•et i at freml√¶gge arbejdsgruppens tanker og arkitekternes planer. Arbejdet har ogs√• best√•et i at unders√łge hvilke behov og √łnsker l√¶rergruppen har til de nye arbejdspladser, samt sikre at reglerne i bl.a. At-vejledning A.1.15 bliver overholdt.

Celfs centrale arbejdsmilj√łorganisation har v√¶ret involveret i byggeprocessen lige fra begyndelsen.

Hvad har du fundet ud af undervejs? Hvor har du s√łgt information og hj√¶lp?

I forhold til de eksisterende hhx arbejdspladser p√• Merkurs Plads, har arbejdet resulteret i en behovsafd√¶kning af l√¶rernes krav og √łnsker til fremtidens arbejdsplads. Jeg har taget udgangspunkt i de eksisterende arbejdspladsforhold og udarbejdet skema i dialog med l√¶rerne.

Lærerarbejdspladsen indretning skal ændres i takt med implementeringen af OK 13 (Overenskomst 2013), hvor lærerne er blevet pålagt tilstedeværelses pligt. I vores konkrete tilfælde har ledelsen accepteret en såkaldt 80/20 regel. Dvs. maksimalt 20 procent hjemmearbejde.  80 procent af arbejdstiden skal afvikles på skolen hvilket kræver at lærerne har gode arbejdspladser til disposition. Her skal bl.a. laves individuel forberedelse, teamarbejde og elevarbejde. Her er behov for såvel stillezoner og samtalezoner.

Skemaet indg√•r i byggeudvalget arbejde, som f√łrste led i arbejde med at kortl√¶gge l√¶rernes behov og √łnsker til fremtidens l√¶rerarbejdsplads.


Hvilke regler gælder for området?

I arbejdet har jeg bl.a. benyttet:

 • Arbejdspladsens indretning og inventar At-vejledning A.1.15
  November 2008
 • INSPIRATIONSGUIDE Indretning af arbejdspladser til undervisere. F√¶lles inspirationsguide udarbejdet af en r√¶kke faglige organisationer
 • BrancheArbejdsmilj√łR√•d. BAR Undervisning & Forskning (U&F)
 • lov om arbejdsmilj√ł, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 268 af 18. marts 2005, med de √¶ndringer, der f√łlger af lov nr. 300 af 19. april 2006, lov nr. 175 af 27. februar 2007, ¬ß 29 i lov nr. 512 af 6. juni 2007, ¬ß 39 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, lov nr. 559 af 17. juni 2008, lov nr. 1395 af 27. december 2008, ¬ß 7 i lov nr. 482 af 12. juni 2009, ¬ß 2 i lov nr. 1272 af 16. december 2009, og lov nr. 508 af 19. maj 2010
 • Hvad har du/din arbejdsplads l√¶rt af opgaven?

Da arbejdet ikke er afsluttet og den ny bygning ikke er opf√łrt, har vi endnu ikke erfaringer med de nye arbejdspladser.¬† Skolen har dog allerede indk√łbt et nyt skrivebord med bl.a. h√¶ve/s√¶nke funktion til alle l√¶rer.

Arbejdet har dog v√¶ret og er fortsat yderest interessant, da jeg i denne arbejdsproces kan v√¶re medvirkende til at minimere un√łdvendige stressrelaterede sygdomme samt ikke mindst h√łjner arbejdsgl√¶den og trivslen p√• arbejdspladsen.

Arbejdspladsen/ledelsen har ogs√• v√¶ret im√łdekommende og forst√•ende overfor mine ideer og tanker. Samarbejdet i arbejdsmilj√łorganisationen er blevet bedre, n√•r vi kan v√¶re proaktive i stedet for kun at reparerer p√• gamle skader.¬† Byggeudvalget og udvalgte arbejdsmilj√łrepr√¶sentanter har f.eks. v√¶ret p√• studietur til andre skoler for at indhente deres erfaringer med moderne skolebyggeri. Denne studietur har √•bnet for en positiv dialog mellem akt√łrerne.

Hvordan skal/kan der arbejdes videre med emnet?

Arbejdet fortsætter på alle niveauet, og vil blive endnu mere intens i det kommende  år. Bygningen skal stå færdig i foråret 2016, for at vi kan tilrette eventuelle fejl og mangler inden starten på skoleåret i august 2016.

Jeg fors√łger, at involvere flest mulige kolleger i arbejdet, for at kunne afd√¶kke alle de mange behov og √łnsker de forskellige faggrupper har.

Arbejdet vil successivt overg√• til en proces, hvor alle detaljer skal p√• plads og arbejdsmilj√łorganisationen vil blive udfordret i samarbejdet med ledelsen p√• baggrund af de √łkonomiske rammer.

 

 

JRB

Dec. 2014

 

“deltagerne skal gennemf√łre en praktisk opgave i den virksomhed, hvor de er ansat. Opgaven skal koble kursets indhold sammen med den enkeltes arbejde i AMO. Tiden, der bruges til l√łsning af opgaven, ligger uden for de 22 timer, der er afsat til uddannelsen… Den enkelte deltager skal have egnet introduktion til og tilbagemelding p√• den praktiske opgave fra underviseren.” Uddrag fra At-vejledning nr. F.3.7-2 Arbejdsmilj√łuddannelse for medlemmer af arbejdsmilj√łorganisationen