Sundhedsfremme på arbejdspladsen

Sundhed er mere end at være rask eller ikke at være syg – fysisk og psykisk velbefindende. Det handler også om følelsen af livsmod og livsglæde, at kunne mestre livets mange forskellige situationer. Samtidig er sundhed et vidt begreb, der opfattes forskelligt fra person til person. Derfor skal arbejdspladsen overveje de etiske aspekter ved at den blander sig i medarbejdernes sundhed og livsstil fx om sundhedsinitiativerne skal være frivillige eller det skal være obligatorisk at deltage i de sundhedsfremmende indsatser. En anden overvejelser som arbejdspladsen skal gøre sig er, hvad der skal være kollektive indsatser fx fælles fitness eller om fitness lokalet skal stilles tilrådighed, så den enkelte kan tage imod tilbudet, hvis de ønsker det.

Ikke alle har samme sundhedssituation, og et fokus på at optimere medarbejdernes sundhed kan være med til at skabe ulighed på arbejdspladsen. En faldgrube kan være at sundhed bliver en del af at være en god medarbejder eller kollega, hvor den enkelte har ansvaret for at holde kroppen sund for fx at nedbringe antallet af sygedage eller kan udføre arbejdsopgaverne mere effektivt.

Sundhedsfremme på arbejdspladsen kan samtidig også være en stor gevinst for den enkelte medarbejder og arbejdspladsens sociale kapital, hvis initiativerne indføres i samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne.