Objektivt og subjektivt ansvar

Det objektive ansvar betyder, at selv om arbejdsgiveren har gjort alt for at overholde arbejdsmiljølovgivningen, er han objektivt ansvarlig for, hvad der kan ske eller hænder medarbejderne.

Ved subjektivt ansvar skal den enkelte person have optrådt uagtsomt, groft uagtsomt eller forsætligt.

  • Arbejdsgiveren er pålagt de fleste pligter.
  • At arbejdsgiveren er pålagt de fleste pligter er en naturlig følge af ledelsesretten
  • Arbejdsgiveren kan ifølge sin ledelsesret bestemme, hvordan arbejdet skal foregå, men arbejdsgiverens ledelsesret begrænses af arbejdsmiljøloven, idet den ikke må udøves på en sådan måde, at loven overtrædes.

Læs mere